oorlog

Nog meer vluchtelingen?

Hoe meer we inzoomen op élke vluchteling, des te schrijnender wordt het verhaal van ieder van hen