vaccinatie

Schade

De discussie over hoe de overheid te werk ging tijdens de coronacrisis is óók niet goed voor het publieke vertrouwen in vaccinaties in bredere zin

Vaccineren

Niet positief: de lage vaccinatiegraad in het dorp. Twee keer brak er kinkhoest uit