Vaccineren

Toen onze kinderen klein waren, verhuisden wij uit een grote stad naar een dorpje met slechts 2.800 inwoners. Er waren twee basisscholen, een christelijke en een openbare. Onze kinderen gingen naar die laatste, want de christelijke was ons veel te streng in de leer. Niet verwonderlijk, want het dorpje grensde aan de Biblebelt en in veel opzichten leek het wel of de tijd er een halve eeuw had stilgestaan. Iets dat veel positieve effecten had trouwens. Maar dat de kinderen op de christelijke school niets leerden over de evolutie, maar aan hen wél werd onderwezen dat ‘mensenkinderen in zonde geboren werden’, hoorde daar niet bij.

Ook niet positief, wat ons betreft, was de lage vaccinatiegraad in het dorp. In de elf jaar dat we er woonden, brak er twee keer op grote schaal kinkhoest uit. En in een naastgelegen dorp – waar ’s zondags een klein deel uit ons dorp in het zwart naartoe wandelde omdat de kerk in ons dorp voor hen te ‘frivool’ was, ook al zong men er nog op hele noten – waren er op een dag drie gevallen van mazelen.

‘Niet positief: de lage vaccinatiegraad in het dorp. Twee keer brak er kinkhoest uit’

‘Waarom onnodig risico nemen met je kinderen?’, vroeg ik eens oprecht geïnteresseerd aan een aardige moeder van een vriendinnetje van onze dochter dat op de andere school zat. Er volgde een uiteenzetting over vertrouwen in God en zijn plan met ons. Als ik in haar schoenen ging staan, begreep ik de redenering en dat zei ik ook, maar ik vertelde erbij dat ik die als moeder niet kon invoelen. Na een hartelijke groet, verlieten we de supermarkt waar het gesprek plaatsvond. Twee moeders met respect voor elkaars overtuiging.

Dat respect heb ik altijd kunnen behouden. Hoe anders is dat met mijn begrip voor anti-vaxxers met een geheel ander verhaal. Niet gehinderd door herinneringen aan vreselijke complicaties van kinderziekten in het verleden, is het tegenwoordig kennelijk in toenemende mate hip om overal te roepen dat vaccinaties onnodig zijn en slechts een verdienmodel van Big Pharma. Ouders, die beter zouden kunnen/moeten weten, maar niet openstaan voor de feiten en zo zorgen voor een afnemende vaccinatiegraad in de bevolking. Daar begrijp ik helemaal niets van. Ze mogen het natuurlijk roepen, maar ik kan er totaal geen respect voor opbrengen.

Delen