DOT lost niets op

In het volgende week verschijnende tijdschrift EPD Magazine (een eenmalige uitgave bij de beurs Zorg & ICT 2012) trekt econoom Sweder van Wijnbergen fel van leer tegen de komst van DOT. Wat gepresenteerd wordt als een verbetering van de DBC-systematiek, is in feite niets meer dan een aanpassing daarvan die alle bestaande problemen in stand houdt, stelt hij. Het geeft verkeerde prikkels en remt innovatie. “En het is fraudegevoelig”, zegt hij. “Het kan aantrekkelijk zijn een diagnose nét een beetje anders te stellen zodat de behandeling financieel aantrekkelijker wordt. En er zullen net als bij de DBC-systematiek weer categorieën komen die nergens in passen.”

Geen leuk vooruitzicht, maar helaas kritiekpunten die moeilijk te weerleggen zijn. De rekening die je van je garagebedrijf krijgt, is veel logischer, stelt Van Wijnbergen. “Die weerspiegelt daadwerkelijk wat er met je auto gebeurd is”, zegt hij, “terwijl die garage toch ook geprotocolleerd werkt.”

Het enige voordeel dat Van Wijnbergen ziet, is dat bij DOT de doorlooptijden korter zijn dan bij de DBC-systematiek. Dit levert ziekenhuizen het benodigde werkkapitaal op. Maar of ze dit voordeel inderdaad ook op korte termijn al gaan genieten, weten we pas in juli of augustus. Dan kunnen ze zien of ze hun ICT-registratie op orde hebben en of de softwareleveranciers aan de zijde van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars klaar zijn voor de facturering en het versturen van informatie naar de grouper. Hierbij geldt: hoe groter het ziekenhuis, hoe groter het aantal zorgproducten en dus hoe complexer het proces. Ik hou mijn hart vast.

Delen