Dr. Yep, bewijs je meerwaarde

De opzet van Dr. Yep, de “Michelingids” voor de zorg, ziet er goed uit. De initiatiefnemers hebben hun voorbereidend werk goed gedaan, afgaand op de informatie die ze op hun website www.dr-yep.nl bieden. Wie wat verder kijkt, merkt echter al wel snel dat de gegevens op die site alleen maar als uitnodiging fungeren om tegen betaling de Dr. Yep jaargids te bestellen. Dit maakt duidelijk dat Dr. Yep iets meer wil dan alleen “vooral een positieve bijdrage leveren aan uw zoektocht naar betrouwbare informatie naar de beste zorg. Voor u of mensen in uw omgeving”. Het wil er ook wat voor terug hebben.

Daar is niets mis mee. De vraag is alleen of de (toekomstige) patiënt bereid is te betalen voor de informatie die Dr. Yep biedt. Die kan immers ook al terecht op andere beoordelingssites, zoals kiesbeter.nl, zorgkaartnederland.nl en medgids.nl. En zonder de Dr. Yep jaargids te bestellen, is voor de bezoeker van deze sites onvoldoende duidelijk in hoeverre deze nieuwe site zich van de reeds bestaande onderscheidt en of het dus de moeite waard is om € 12,50 voor die gids uit te geven.

Een ander punt dat zich nog moet bewijzen, is wat met de informatie gaat gebeuren die Dr. Yep beschikbaar stelt. Interessant is vooral de vraag of zorgverzekeraars deze gaan gebruiken als wegingsfactor in hun proces van selectieve zorginkoop. Als ze slim zijn, gebruiken ze die (en de informatie van die andere sites) wel. Hoe zorgvuldiger ze het proces van selectieve zorginkoop vormgeven, hoe sneller de kritiek hierop zal verstommen.

Delen