Draaikonten

Ziekenhuizen deinzen terug voor onomkeerbare strategische keuzes, concluderen de onderzoekers van Berenschot die wilden weten of in de ziekenhuiswereld belangstelling bestaat voor private investeerders. Bestuurders willen zich niet aan zulke partijen binden, luidt de conclusie uit het onderzoek, ze houden liever alle opties open.

Volgens Berenschot is het verstandiger als ze wel kiezen. Een terechte stellingname, maar de Ommelander Ziekenhuis Groep laat zien hoe moeilijk dit is. Daar werd – mét goedkeuring van de maatschappen – de beslissing genomen om de spoedeisende hulp in de locatie Delfzijl te sluiten. Maar nu het hiertoe ontwikkelde beleidplan ten uitvoer moet worden gebracht, keren de maatschappen op hun schreden terug en laten ze het bestuur weten het er niet mee eens te zijn.

Draaikonten noemden Van Kooten en De Bie dergelijk wispelturig gedrag. Het zal niet baten, want de zorgverzekeraars zullen het niet tolereren. Nu Edith Schippers (VWS) heeft gesteld dat in minder ziekenhuizen afdelingen SEH nodig zijn, bereiden de zorgverzekeraars een efficiencyslag voor waarbij enkele tientallen SEH’s zullen sneuvelen. Misschien hebben de maatschappen in Delfzijl het nog niet door, maar zij zijn zelf niet de baas over de inrichting van het zorglandschap. Ze moeten maar eens op werkbezoek gaan in het nabijgelegen Friesland. Diana Monissen van zorgverzekeraar De Friesland kan hen op één A4’tje uittekenen hoe het zorgaanbod in een provincie het best kan worden vormgegeven. En als puntje bij paaltje komt, zullen een paar maatschappen daar weinig tegenin te brengen hebben.

Delen