Drijfzand

Een vacature op banen.intermediair.nl: een eerstelijns zorgaanbieder zoekt een nieuwe bestuurder. Iemand die bekend is met het speelveld binnen de eerstelijns gezondheidszorg, die de externe ontwikkelingen volgt en in staat is deze tijdig in beleid te vertalen. En: iemand die snel kan beginnen. Liefst per 1 juli al.

Zulke vacatures zie je vaker de laatste tijd. De eerste lijn professionaliseert en institutionaliseert. En bij dat proces horen andere bestuurders dan de thans zittende, die vooral op basis van vakinhoudelijke competenties zijn doorgegroeid naar hun bestuursfunctie. In het huidige zorgveld worden ze ineens geconfronteerd met beleidsvraagstukken op het gebied van bouw, fusie, financiering en ICT, en niet te vergeten veranderende overheidswetgeving en transparantie-eisen van de zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg én de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bovendien zijn die aanbieders in de eerste lijn geen afzonderlijke entiteiten meer, met keurig afgebakende schotten eromheen, maar werken ze samen in de keten ten behoeve van de cliënt. De bestuurders krijgen daardoor naast de externe cliënten ook te maken met interne cliënten: en die hebben allemaal hun eigen beleidsagenda.

Slaagt een bestuurder er niet in om de onzekerheid van zijn speelveld te accepteren en tóch toekomstgericht beleid te ontwikkelen, dan ontstaan vervelende situaties. Dan zie je bijvoorbeeld dat de Inspectie organisaties onder verscherpt toezicht stelt omdat bestuurders de aandacht voor de kwaliteit van zorg hebben laten verslappen. Of bestuurders die personeel moeten ontslaan of moeten dwingen tot een loonkorting om weer uit de financiële problemen te komen waarin hun organisatie is beland.

Kortom: dan zie je bestuurders die te veel ballen in de lucht moeten houden en daarin niet slagen. Het is aan de orde van de dag. Lees de nieuwsberichten van de laatste dagen maar.

Delen