Dubbel gevoel

Het is nu voor het achtste jaar dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen toetst. En nog steeds zijn de regionale verschillen in dit voorschrijfgedrag heel groot, vooral bij bloeddrukverlagende middelen. Een aantal huisartsen houdt zich hierbij niet aan de richtlijnen. Vreemd als bekend is dat voorschrijven volgens de richtlijnen hoge geneesmiddel- en zorgkosten voorkomt en de kwaliteit en veiligheid van het medicijngebruik vergroot. En wat jammer dat op patiëntniveau zo weinig bekendheid bestaat over deze materie. Dat de patiënt dus niet weet dat hij op het moment van voorschrijven even de kritische vraag moet stellen: “Is dit wel in overeenstemming met de richtlijnen dokter?”

Het is een goede zaak dat huisartsen die door zorgverzekeraars beloond worden op basis van hun voorschrijfgedrag het best volgens de richtlijnen voorschrijven, zoals IVM concludeert in zijn Monitoring voorschrijfgedrag huisartsen 2013 . Maar Aad Noordermeer vertolkt op Twitter heel treffend de reactie die een publicatie over dit rapport op http://www.farmaactueel.nl bij de lezer uitlokt: Die publicatie heeft als kop ‘Belonen van voorschrijfgedrag huisartsen loont’. Noordermeer (hij is van de NZa, maar Twittert op persoonlijke titel) schrijft hierover: ‘Positief, maar zo’n kop geeft toch een dubbel gevoel’.

Hoe dan ook, IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel heeft gelijk als hij stelt dat meer zorgverzekeraars het beleid van Achmea en Zorg en Zekerheid zouden moeten volgen in het belonen van huisartsen voor hoog scoren op voorschrijfindicatoren. Als dit geld moet kosten omdat huisartsen het blijkbaar niet altijd uit zichzelf doen, dan moet dat maar.

Delen