Dubbele boodschap

Sigaretten duurder maken en een rookverbod in de horeca instellen vinden we bij ruime meerderheid prima als bevolking. We vinden dit een taak voor de overheid. Ook vindt bijna 70 procent van de Nederlanders het een overheidstaak om ons te vertellen dat we moeten letten op gezonde voeding en goede beweging. We zien dus blijkbaar graag de terugkeer van de aloude Postbus 51-spotjes tegemoet die ons vertellen wat we moeten doen. Dit terwijl minister Edith Schippers van VWS al in 2011 liet weten te stoppen met dergelijke massamediale boodschappen.

Tegelijkertijd is er iets opmerkelijks aan de uitkomsten van het CBS-onderzoek over hoe we tegen de overheid aankijken als pleitbezorger voor gezond leven. De overheid mag ons wel vertellen dat we dat moeten doen, maar ze mag niets doen om ons van ongezond gedrag af te houden (zoals een vet-taks) of om ons actief te helpen om tot een gezonder leven te komen (zoals betalen voor begeleiding tegen overgewicht).

Met andere woorden: ze mag ons niet negatief én niet positief beïnvloeden. Als het om roken gaat mag ze dat wel, en liefst vooral negatief, maar als het over andere dingen gaat vinden we al snel dat ze te dichtbij komt. Roken schaadt ook een ander en ongezond eten of te weinig bewegen schaadt primair jezelf, lijkt de achterliggende gedachte. En of je dit laatste wilt, moet je dus zelf weten. Feitelijk mag de overheid op dit punt alleen zeggen: u moet gezond leven en u zoekt zelf maar uit hoe u dat doet.

Delen