Duwtje in de rug

Het plan van het demissionaire kabinet om meer samenwerking mogelijk te maken tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars om te kunnen investeren in preventie, komt niet uit de lucht vallen.

Zoek bijvoorbeeld binnen www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl maar eens op het woord preventie. Het gonst ervan. Of kijk naar de basis die www.regiobeeld.nl biedt om – zoals op de site te lezen staat – op regioniveau ‘gezamenlijke richting te geven aan noodzakelijke actie’. In de regioplannen die op basis hiervan bijvoorbeeld voor de Achterhoek, Friesland, Amsterdam Noord, Zeeland of Zuid-Limburg worden ontwikkeld, ligt de nadruk steevast op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.

‘Bij regioplannen zorg komt altijd de vraag naar passende financiering om de hoek kijken’

In de publicaties over die regioplannen komt wel altijd de vraag naar passende financiering om de hoek kijken. In het verhaal over Beter Samen in Noord bijvoorbeeld (over Amsterdam Noord) lezen we van bestuursvoorzitter Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit dat het zaak is om “…te komen tot een vorm van integrale bekostiging die helpend is.” Ze zei er ook bij op het moment van publiceren van dat artikel (mei 2020) nog niet te weten wat dan het optimale bekostigingsmodel zou zijn en of het wel één bekostigingsmodel kan zijn. “Het vraagt van alle partijen geven en nemen”, aldus Kaljouw.

Dat geven en nemen begint bij de bereidheid van de betreffende partijen om over de schotten van hun eigen belangen heen te kijken. In publicaties over regioplannen geven die partijen zonder uitzondering aan hiertoe bereid te zijn, omdat ze doordrongen zijn van het gevoel van urgentie. Als de overheid aan die bereidheid met nieuwe wetgeving een duwtje in de rug kan geven, is dat meer dan welkom.

Delen