Eat that frog

Afgelopen woensdag werden details duidelijk uit het geheime formatiedocument van VVD en D66. Daarin lezen we onder andere dat de partijen vinden dat in de zorg meer moet worden samengewerkt in plaats van geconcurreerd. Mooie woorden, waarmee ongetwijfeld heel veel mensen – en ook heel veel potentiële coalitiepartijen – het eens zullen zijn.

Natuurlijk werpt het wel meteen de vraag op in welke vorm het nieuwe kabinet hierin een actieve rol kan spelen. Een Wvsz (Wet verplichte samenwerking in de zorg) zal er niet zo snel komen. Maar de andere ambitie voor de zorg die we in het formatiedocument lezen, biedt duidelijkheid: de financiële prikkels om medische behandelingen wel of niet te geven moeten worden ingeperkt. Hé, dat hebben we vaker gehoord. Zo vaak zelfs dat de discussie erover een beetje begint te lijken op dat bekende grapje over het weer: iedereen heeft het erover maar niemand doet er wat aan.

‘Een Wet verplichte samenwerking in de zorg zal er niet zo snel komen’

In de brief van informateur Mariëtte Hamer  aan de voorzitter van de Tweede Kamer lezen we dat de bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord nog in beweging zijn. Dit kan twee dingen betekenen. Het eerste is dat de partijen nog ideeënballonnetjes heen en weer zitten te tikken. Het tweede dat ze nog bezig zijn hete aardappels door te schuiven. Misschien wordt het tijd om die hete aardappel over het de goede kant op zetten van verkeerde prikkels in de zorg eens door te slikken.

Delen