Een beetje dom

Hoogleraar gezondheidseconomie en kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Wim Groot pleit voor een inschrijftarief bij huisartsen. Hij zegt dit in reactie op de berichtgeving dat het ministerie van VWS over 2010 een overschrijding op de begroting van 2,1 miljard euro te verwerken krijgt. ‘Dat is 54 euro per jaar’, zegt hij op zorgvisie.nl over dit inschrijftarief. “Waarom zou dat ten laste van de collectieve middelen moeten komen? Het gaat maar om een paar tientjes per jaar. Dat kunnen burgers best zelf betalen.”

Ik vraag mij af of Groot beseft wat hij zegt. Misschien moet hij eens een dagje meelopen bij een huisartspraktijk in een achterstandwijk. Dan ziet hij dat het vaak juist de mensen aan de onderkant van de maatschappij zijn die het grootste beroep doen op de zorgvoorzieningen. Die tocht beginnen zij bij de huisarts. En het is de huisarts die hen erop kan wijzen dat er een alternatief voor hen is: de omslag maken van ziek zijn en zorg vragen, naar hun eigen gezondheid bevorderen door hun gedrag en leefstijl te veranderen. De veelgenoemde en -geroemde omslag van ZZ naar GG, die nu juist de RVZ zo overtuigend over het voetlicht brengt in zijn boek Zorg voor je gezondheid. Big Move en andere soortgelijke programma’s die erop gericht zijn de patiënt deze omslag te laten maken, hebben altijd de huisarts als vertrekpunt.

De besparing op de zorgkosten die ermee kan worden gerealiseerd is vele malen groter dan die ‘paar tientjes’ waarover Groot het heeft. Maar die paar tientjes kunnen er wel voor zorgen dat mensen minder vaak naar de huisarts gaan, steeds meer in een neerwaartse spiraal terechtkomen en uiteindelijk behandeling met veel hogere zorgkosten nodig hebben.

Delen