Een debacle voorkomen

De Stadspartij van Sittard-Geleen vindt het een grof schandaal dat zorgverzekeraars CZ en VGZ in hun regioplan hebben beschreven dat Orbis Medisch en Zorgconcern zijn afdeling spoedeisende hulp moet sluiten. Iedereen heeft eraan meegewerkt dat in de gemeente het modernste ziekenhuis van de hele regio kwam te staan, stelt fractievoorzitter Fred van Rooijen. En daar kwam flink wat bij kijken, want de gemeente en provincie hebben hiervoor diep in de buidel moeten tasten. De gemeente heeft zelfs nog de parkeergarage van het ziekenhuis ver boven de marktwaarde aangekocht om Orbis financieel tegemoet te komen. Ook fractievoorzitter Frans Benders van GroenLinks strijdt voor behoud van de SEH. Zijn partij heeft een paar jaar geleden nog ‘vol overtuiging steun verleend aan een reddingsplan voor Orbis’, stelt hij.

Dat Orbis financieel überhaupt nog overeind staat, mag een klein wonder heten. Het ziekenhuis mag zijn gulle geldschieters erg dankbaar zijn. Ik verwonder mij alleen over het feit dat de fractievoorzitters van Stadspartij en GroenLinks zich niet afvragen waarom een ziekenhuis dat zo chronisch aan de beademing ligt er eigenlijk in de eerste plaats had moeten komen. In ieder geval in zijn huidige vorm. De benaming ‘het ziekenhuis van de 21ste eeuw’ geeft overduidelijk aan dat we hier te maken hebben met een prestigeproject van formaat. Opvallend is dat ik nog nooit iemand anders dan de direct betrokkenen deze kwalificatie heb horen gebruiken voor het ziekenhuis.

Nu lopen de patiëntenaantallen terug, niet in de laatste plaats vanwege het krimpende inwoneraantal in Zuid-Limburg. Dat zorgverzekeraars in het licht hiervan een heroriëntatie van het ziekenhuisaanbod in de regio voorbereiden, is logisch. Niemand zit immers te wachten op de kwalificatie ‘het ziekenhuisdebacle van de 21ste eeuw’.

Delen