Een echte dokter

Van Hedwig Vos gaan we nog meer horen. Deze jonge huisarts – nog bezig een echte doctor te worden, zegt ze zelf op Twitter – krijgt dit jaar de Connie Hermann Prijs van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen voor haar preventiewerk in de eerste lijn bij vrouwen.  Nog twee artikelen en dan is haar promotieonderzoek af.

De jury van de VNVA die haar als winnares van de Connie Hermans Prijs heeft gekozen, stelt: “De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal.” Die deskundigheid verwierf zij door onderzoek te doen naar het risicogedrag bij jonge vrouwen in relatie tot hun ervaren gezondheid, de relatie tussen sociaaleconomische status en risicofactoren bij middelbare vrouwen en multimorbiditeit bij oudere vrouwen.

We zien in de zorg steeds meer aandacht voor een populatiegebonden bekostiging. Om die effectief mogelijk te maken, moet je de populatie kennen en weten welke factoren de gezondheid van deze mensen beïnvloeden.  Onderzoek zoals Hedwig Vos doet wordt in dit verband steeds belangrijker. Ik ben dan ook benieuwd naar haar promotieonderzoek.

Delen