Een goed begin

Wat is nu mooier dan de kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijkertijd de kosten ervan verlagen? Binnen het AMC in Amsterdam is het gelukt om dit te bewerkstelligen bij transmurale ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen en hun ouders. Deze kinderen (geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken) worden vaak opgenomen op een neonatale IC, een stressvolle omgeving die een nadelige invloed heeft op hun hersenontwikkeling. Ook als ze thuiskomen, is hun zenuwstelsel nog onrijp en hierdoor niet in staat prikkels adequaat te verwerken. De ouders kunnen het gedrag van hun baby niet duiden. Het gevolg: grote onzekerheid en angst bij de ouders en cognitieve, gedragsregulerende en/of psychomotorische problemen bij het kind.

Kinderfysiotherapeuten van het AMC deden onderzoek met als uitgangspunt een in de VS ontwikkelde interventiemethode, en ontwikkelden op basis hiervan een programma waarbij speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten de ouders helpen om meer sensitief en responsief te reageren op het kind. De effecten: een duidelijk bewezen substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, maar bovenal een sterke verbetering van de kwaliteit van zorg. Een betere moeder/kind interactie, betere motorische en cognitieve ontwikkeling van het kind op de leeftijd van vijf en een half jaar, minder heropnamen, minder bezoeken aan de afdeling spoedeisende hulp, minder meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, minder paramedische ondersteuning en minder huilbaby’s.

De onderzoekers van het AMC betrokken al in een vroeg stadium Zilveren Kruis Achmea bij de ontwikkeling, om te helpen bij het schrijven van de business case om in aanmerking te kunnen komen voor de beleidsregel innovatieve zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. Alle zorgverzekeraars accordeerden het initiatief, en inmiddels is de zorg opgenomen in het basispakket. Het kán dus, samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Delen