Een zorg minder

HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf liet er geen gras over groeien: “Het kan maar duidelijk zijn, HMC locatie Bronovo is niet te koop.” Nee natuurlijk niet, HMC weet wel beter dan Bronovo te verkopen aan voormalig DSW-topman Chris Oomen. Oomen heeft weliswaar gelijk als hij stelt “Je krijgt er nooit meer zorg voor terug” als het ziekenhuisgebouw nu plaatsmaakt voor woningen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat het nut zou hebben om deze zorglocatie overeind te houden of op dezelfde plek een nieuwe zorglocatie te creëren. Het is nu juist de bedoeling van de voorgenomen sluiting (uiterlijk eind 2024) dat op die plek geen zorg meer zou worden geleverd.

‘HMC weet wel beter dan Bronovo te verkopen aan voormalig DSW-topman Chris Oomen’

Het bod dat Oomen uitbracht (dertig miljoen euro) klinkt misschien op het eerste gezicht als een interessante optie, maar HMC zou er bepaald niet gelukkig van worden als het erop in ging. Grond is kostbaar, zeker in een van de grote steden. Dat geld kan HMC dus ook wel op een andere manier verdienen. Bovendien zou HMC met verkoop aan Oomen in zijn directe adherentiegebied een nieuwe concurrent in het zadel helpen. Een concurrent trouwens die niet alleen zorg kan wegkapen die nu door HMC wordt geleverd, maar die ook nog eens personeel kan aantrekken dat nu bij HMC in dienst is. Nieuw personeel voor de zorg is immers niet zo één-twee-drie te vinden, dus het laat zich raden hoe de personele bezetting van Oomens nieuwe ziekenhuis tot stand zou moeten komen.

De grond verkopen voor woningbouw is een veel veiliger optie.

Delen