Eenzaamheid aanpakken

Stichting Achtzaam stelt dat Nederland 2,9 miljoen 65-plussers telt, van wie bijna een miljoen zich eenzaam voelt. Diversiteit in sociale relaties beschermt tegen eenzaamheid, stelt de stichting ook. In dit kader is het interessant om eens te kijken naar de ontwikkeling die zich in de Brabantse gemeente Vlijmen afspeelt op het gebied van informele dagbesteding. Net als overal in het land bestaan ook in deze gemeente voorzieningen voor dagbesteding voor ouderen die hiervoor een indicatie hebben.

Maar zoals Nicole Hendriks terecht opmerkt in het interview dat ik met haar en enkele anderen had over het Vlijmense initiatief: “Er zijn ook genoeg mensen zonder indicatie die toch behoefte hebben aan verbinding in hun eigen woonomgeving”. Het centraal in de gemeente gelegen zwembad biedt hier ruimte voor. Het initiatief moet nog groeien en hetzelfde geldt voor de contacten binnen de locatie zelf, bijvoorbeeld met de mensen die er komen om te sporten, maar het begin is er.

Natuurlijk heeft de gemeente Vlijmen (of meer precies Heusden, waar Vlijmen bestuurlijk onder valt) een bezuinigingsdoelstelling. In de publicatie van Achtzaam waarvan ik hierboven de link gaf, spreekt die organisatie van afnemende gezondheid door eenzaamheid. Maar eenzaamheid kan ook juist ontstaan door de afnemende gezondheid die met ouderdom gepaard gaat. Tot op zekere hoogte is gezondheidswinst te boeken door die eenzaamheid aan te pakken. Wijkverpleegkundige Marieke Kouwenberg zegt bij het Vlijmense initiatief dat het gaandeweg beter gaat met de mensen die van de informele dagbesteding gebruikmaken. “Ze hebben minder zorg nodig”, zegt ze, “ze worden geprikkeld”. Daarom geloof ik ook wel dat de gemeente zijn bezuinigingsdoelstelling zal halen. Als meer mensen de weg naar die informele dagbesteding weten te vinden – en daarmee hun behoefte aan zorg kunnen uitstellen of beperken – zullen de eisen voor formele dagbesteding gaandeweg strenger kunnen worden zonder dat dit mensen benadeelt.

Delen