Eenzaamheid

Op Twitter heb ik het plan van staatssecretaris Martin van Rijn om eenzaamheid te bestrijden al weggezet zien worden als ‘het schaamlapje van Van Rijn’. Onterecht vind ik. Het is gewoon een voorbeeld van wat met een mooie term wel flankerend beleid wordt genoemd en ik vind het goed dat het gebeurt.

In zijn Kamerbrief van 16 juli (‘Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid’) schreef Van Rijn: “Eenzaamheid, ernstig, matig, tijdelijk, is een onderschat probleem. Aandacht is nodig voor het herkennen van eenzaamheid en het inzetten van adequate interventies.” En verderop: “Door preventie en de juiste interventies binnen een sterke en lokale infrastructuur zal eenzaamheid teruggedrongen kunnen worden.” Ambtelijke taal weliswaar, maar daarom is de boodschap niet minder waar.

Als het huidige overheidsbeleid om ouderen uit de intramurale zorg te houden en langer in de vertrouwde woonomgeving te laten blijven wonen niet in gang was gezet, was dit beleid even relevant geweest als in de voorliggende situatie. Eenzaamheid komt onder ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen net zo goed voor als bij u en bij mij in de woonwijk. En in kaart brengen welke initiatieven goed werken om die eenzaamheid tegen te gaan en die initiatieven vervolgens breed uitrollen, is effectiever dan op goed geluk overal in de wijk zonder vooropgezet plan lukraak op zoek te gaan.

Delen