Eerst je eigen zaakjes op orde

Medisch Contact meldt dat de Orde van Medisch Specialisten “alternatieve plannen” voor de bekostiging van medisch-specialistische zorg wil gaan bespreken met haar leden en de wetenschappelijke verenigingen. Op basis hiervan wil zij een opening bieden om in gesprek te gaan met Edith Schippers, de nieuwe minister van VWS. Ook Schippers zelf heeft al aangegeven op korte termijn met de medisch specialisten in gesprek te willen.

Nu doen zich twee problemen voor. In de eerste plaats staan de uitgangspunten die de Orde heeft geformuleerd – behoud van vrij beroep, behoud van professionele autonomie, voldoende invloed houden op de ziekenhuisorganisatie – haaks op wat Schippers’ voorganger Ab Klink wilde. En het is nog maar de vraag in hoeverre het nieuwe kabinet op het gebied van de medisch specialisten een ander geluid wil laten horen dan Klink ten beste gaf.

Het tweede probleem: met wie gaat Edith Schippers praten als ze zegt het gesprek te willen aangaan met “de medisch specialisten”? Bedoelt ze dan de Orde, of de nieuwe belangenvereniging van vrijgevestigde medisch specialisten die vergevorderde plannen heeft om zich van de Orde af te splitsen? Of bedoelt ze beide? En staan die er ook allebei voor open en kunnen zij tot een gezamenlijke agenda komen? Misschien is het slimmer als de medisch specialisten eerst gezamenlijk de neuzen weer dezelfde kant op proberen te krijgen voordat ze naar Schippers toestappen.

Delen