Eerst samen

De nieuwe brancheorganisatie waarin drie verenigingen voor eerstelijns zorg elkaar hebben gevonden, moet haar naam nog bekendmaken. Misschien is Eerst samen wel een leuke. Het gaat immers om de eerste lijn en als ze die willen versterken, zullen ze eerst moeten leren samenwerken, voor zover ze dat al niet deden.

De drie partijen die elkaar hier hebben gevonden, zijn de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK). Als voorzitter is Martin Bontje aangetrokken.

Hoort de Landelijke Huisartsen Vereniging hier niet ook bij? Geen zorgen, laat voorzitter Steven van Eijck desgevraagd weten, die voelt zich niet in het minst buitengesloten. Sterker nog, die is alleen maar blij dat de drie partijen elkaar hebben gevonden. “Huisartsen willen drie dingen”, zegt hij. “Ze willen medisch-inhoudelijk actief zijn op wetenschappelijke grondslag en daarvoor hebben ze het NHG. Ze willen ondersteund worden in de beroepsuitoefening en daarvoor hebben ze ons, de LHV. En ze willen participeren in samenwerkingsverbanden die de eerste lijn versterken. Daarvoor hebben ze dus nu deze nieuwe brancheorganisatie in plaats van de drie losse clubs die ze voorheen hadden.”

Kortom, met de komst van deze nieuwe brancheorganisatie is sprake van drie organisaties die om de huisarts heen gegroepeerd zijn. Aboriginals noemden een extreem koude nacht een three dog night: ze sliepen dan om warm te blijven met drie honden om zich heen. Met de nieuwe drie-eenheid die de huisartsen nu om zich heen hebben, zijn ze dus volledig winterklaar.

Delen