Eerst zien, dan geloven

De Autoriteit Consument en Markt maakt bekend zich de komende jaren te gaan richten op de prijs van geneesmiddelen en de concurrentie in de farmaceutische markt. Het bericht werd gisteren de wereld in gebracht door vertrekkend bestuursvoorzitter Chris Fonteijn, die er zelf dus geen rol in gaat spelen. En het gaat gepaard met een oproep tot samenwerking, waarbij iedereen die dat wil wordt uitgenodigd om mee te denken en kennis en ervaring op deze gebieden met de ACM te delen.

Dat komt over als het zwaktebod van een partij die een nieuwe opdracht op zijn bureau heeft gekregen en niet weet waar te beginnen. Niet geheel onbegrijpelijk natuurlijk, want in het debat over dure geneesmiddelen lijkt niemand het antwoord te weten. De KNMP ziet er geen rol voor zichzelf in weggelegd , Wouter Bos is steeds pessimistischer geworden over de mogelijkheid een oplossing te vinden voor het dossier en ook de politiek worstelt maar komt vooralsnog niet boven.

Verder dan onze landsgrenzen rijkt de bevoegdheid van de ACM niet

De ACM zegt nu erop te zullen toezien dat de farmaceutische industrie zich houdt aan de regels voor concurrentie. Ik mag hopen dat ze dit – voor zover het de activiteiten van die industrie op de Nederlandse markt betreft – al langer deed. Maar verder dan tot aan onze landsgrenzen reikt de bevoegdheid van de ACM hierover niet. En hoewel die industrie kantoren heeft en handelt binnen Nederland, zitten de moederbedrijven elders. Bovendien is in de farmaceutische markt de laatste jaren juist op grote schaal sprake geweest van fusies en overnames. Die hebben weliswaar de concurrentiepositie van de overgebleven partijen versterkt, maar ze hebben ook de ruimte voor concurrentie juist verkleind. Heel benieuwd dus hoe de ACM zijn ambities gaat waarmaken.

Delen