Eerste hap

Digitalisering is een onderwerp dat in de zorg tot felle discussies leidt. Aan de ene kant zien we partijen die er vertrouwen in hebben dat digitale oplossingen een cruciale rol gaan spelen om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Die denken een gat te zien en springen daarin. Aan de andere kant zien we degenen die vrezen dat de initiatieven die nu worden ontwikkeld zorgen voor een onomkeerbare afbraak van de zorg zoals we die nu kennen.

De makers van de app IkHerstel behoren tot de eerste groep. Zij zijn overtuigd van de meerwaarde die hun ontwikkeling biedt, én van het gegeven dat de app niet alleen interessant is voor Amsterdam UMC, waar het intellectueel eigendom ligt, maar voor álle ziekenhuizen. Sterker nog: ze willen de toepassing van de app ook nog verbreden. Nu biedt die patiënten voor en na een tiental operaties informatie en een gepersonaliseerd herstelplan om na de operatie vijf tot veertien dagen sneller te herstellen. Maar er ligt al een plan om hetzelfde te gaan doen voor alle veel voorkomende operaties. Jeroen de Wilde: “We hebben aangetoond dat artsen en verpleegkundigen minder tijd hoeven te besteden aan de uitleg en het beantwoorden van vragen. Er zijn ook minder consulten nodig na de operatie.”

‘Hoe kun je beoordelen of iets naar meer smaakt als je niet eerst proeft?’

Zoiets aantonen lukt alleen door het te proberen, door een eerste stap te zetten. The proof of the pudding is in the eating tenslotte. Natuurlijk kan de smaak van die pudding dan flink tegenvallen, maar dat weet je pas als je er een hap van hebt genomen. Bij sommigen lijken de smaakpapillen zich hier heftig tegen te verzetten. Als blijkt dat de hap wél nemen die smaakpapillen voorgoed verpest, is dat verzet terecht. Maar hoe weet je dat als je die hap níet neemt?

Delen