Eerste succesje

Pia Dijkstra (D66) op Twitter gisteren: “Onderhandelen over de prijs werkt dus. Mooi.” Arno Rutte (VVD): “Vasthoudendheid minister Schippers in onderhandelingen loont.” Het is ook niet gering wat hier gebeurd is. Een paar maanden geleden adviseerde Zorginstituut Nederland de minister nog om nivolumab niet tot het basispakket toe te laten omdat de prijs veel te hoog was in verhouding tot de gezondheidswinst die het de patiënt oplevert. En nu komt het dus toch in het basispakket voor de behandeling van longkanker, melanoom en andere toepassingen die in de komende vier jaar te verwachten zijn, omdat Schippers succesvol over de prijs heeft onderhandeld met Bristol-Myers Squibb. De uitkomst van die onderhandeling krijgen we helaas alleen op hoofdlijnen te horen: een bescheiden openbare prijsverlaging en een forse vertrouwelijke kostenreductie die oploopt naarmate de uitgaven aan het middel toenemen. Het jaar van de transparantie is voorbij, dat is duidelijk.

KWF Kankerbestrijding spreekt de hoop uit dat het nu behaalde succes de weg vrijmaakt om andere innovatieve dure geneesmiddelen in het basispakket te krijgen. In hoeverre dit gaat lukken, hangt in ieder geval voor een deel af van de voorschrijvers. De longartsen hebben zich gecommitteerd aan gepast gebruik van nivolumab, door middel van geprotocolleerde toepassing in expertisebehandelcentra, registratie van behandeluitkomsten en onderzoek naar een meer effectieve en doelmatige inzet van het middel. Eenzelfde inzet zal ook van andere beroepsgroepen worden verwacht als nivolumab in de komende jaren voor meer indicaties dan alleen longkanker (en melanoon) toepasbaar zal blijken te zijn.

Verder zitten nog heel veel andere nieuwe dure geneesmiddelen in de pijplijn, de vlag kan nog lang niet uit na dit eerste succesje. Maar een mooi begin is het wel. En ook een argument in de discussie die nog gaat volgen met andere farmaceutische bedrijven: “BMS neemt zijn verantwoordelijkheid, en jullie?”

Delen