Efficiencyslagen

Zowel Zorgvisie als Skipr berichtten de afgelopen dagen over het gegeven dat de ligduur in de Nederlandse ziekenhuizen zijn laagste punt bereikt heeft. In het eerste bericht wordt op basis van een analyse van Coppa Consultancy geconcludeerd dat de afgelopen twee jaar sprake was van een ‘lichte stijging’ van de ligduur. Onderzoeker Paul Gelderman stelt: “De grootste slagen in efficiency zijn nu gemaakt.”

De berichtgeving op Skipr gaat uit van een andere bron, de Logistieke Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van accountants- en adviesbureau EY, en stelt dat de ligduur de laatste jaren ‘fors’ is toegenomen. Een curieus verschil in de bewoording. Interessanter is dat EY tegelijk constateert dat ook het aantal poliklinische herhaalbezoeken is gestegen. Dit kan te maken hebben met een complexere patiëntenpopulatie en een moeilijker uitstroom naar verpleeghuizen, stelt EY. Maar het toegenomen aantal poliklinische herhaalbezoeken kan ook een manier van de ziekenhuizen zijn om het dalende zorgvolume te compenseren. Als dat laatste inderdaad aan de hand is, dan komt de uitlating van Gelderman over die efficiencyslagen in een ander perspectief te staan. Het is immers niet de bedoeling patiënten vaker dan nodig te laten opdraven om de financiële positie van het ziekenhuis na die efficiencyslagen toch weer veilig te stellen. Een ziekenhuis dat dit doet, is niet bezig met optimale patiëntenzorg maar met zelfbehoud.

Delen