eHealth, the next step

Heel mooi: patiënten met een speciaal eHealth programma helpen om na een operatie sneller hun normale activiteiten te kunnen oppakken zonder daarbij nog ondersteuning nodig te hebben. Goed nieuws voor de patiënt, want die ervaart minder kort ziektelast. Goed nieuws voor diens werkgever, want het ziekteverzuim duurt korter. En goed nieuws voor de samenleving, want de zorgkosten gaan omlaag.

Tijdens het DICA-congres vorige week donderdag bood plastisch chirurg Andrea Pusic een mooie optie om hieraan een extra toepassing te verbinden: de patiënt ook informatie verstrekken over hoe het vergelijkbare patiënten vergaat in de eerste dagen van hun herstel. Een patiënt is dan bijvoorbeeld beter in staat om in te schatten of ervaren pijn of vermoeidheid wel of niet een reden vormen om weer contact met de arts op te nemen.

Maar het kan nog mooier, namelijk door er een toepassing aan te koppelen die ervoor zorgt dat de behandelaar er ook nog wat aan heeft. Pusic had het in haar DICA-lezing ook over PROMs. Ze koppelde hieraan het voorbeeld van borstkankerpatiënten die zijn geopereerd en die tien dagen na ontslag worden gevolgd via een eHealth-toepassing waarin ze gegevens terugkoppelen aan de behandelaar. Dit geeft de arts inzicht in wat het voor de patiënt betekent om chirurgie te hebben ondergaan en in hoe diens herstel na het verlaten van het ziekenhuis verloopt.

Met andere woorden: Als je nu toch eHealth-toepassingen aan het ontwikkelen bent die de patiënt ten goede komen, koppel er dan meteen faciliteiten aan die dit nog verder versterken en die ook de arts helpen.

Delen