Eieren voor je geld

Het huidige succes van inkooporganisatie Intrakoop toont aan hoezeer de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen de laatste jaren is veranderd. Intrakoop heeft voor een gezamenlijk inkooptraject maar liefst 51 ziekenhuizen aan zich weten te binden. Via Intrakoop gaan zij gezamenlijk onderhandelen met leveranciers over de inkoop van hechtmaterialen, bloedafnamesystemen, kaakimplantaten en materialen voor interventieradiologie.

In de jaren 1988-2005 schreef ik voor het vakblad Medisch Nieuws, gericht op medische hulpmiddelen. Intrakoop was toen een partij die goede zaken deed in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar die in de ziekenhuizen maar moeilijk een voet tussen de deur kreeg. De reden was simpel: de medisch specialisten voelden niet de geringste behoefte tot standaardisatie. Waren ze opgeleid met hechtmaterialen van leverancier A, dan werkten ze ook alleen met hechtmaterialen van leverancier A. Voor implantaten, afdekmaterialen, handschoenen en andere materialen die in de OK werden gebruikt, gold hetzelfde. De medisch specialist was de baas over de OK, en met wat daar gebruikt werd had de inkoper zich niet te bemoeien.

Dat Intrakoop nu bij maar liefst 51 ziekenhuizen een gewillig oor vindt, kan alleen betekenen dat de bereidheid tot standaardisatie er nu wel is. Dat is ook logisch. De medisch specialisten kiezen eieren voor hun geld nu het ziekenhuislandschap door het proces van spreiding en concentratie ingrijpend wordt opgeschud. Het belang ligt nu bij het behouden van medische verrichtingen, niet van de medische hupmiddelen die bij de uivoering hiervan worden gebruikt. De logische vervolgstap zal zijn dat de afdelingen inkoop langzaam maar zeker uit de Nederlandse ziekenhuizen gaan verdwijnen. Onder druk wordt alles vloeibaar.

Delen