Eigenaardig voorbeeld

Zoals bekend vroeg het HagaZiekenhuis aan TNO om onderzoek te doen naar de potentiële gevaren van het werken in een sterk verouderd ziekenhuisgebouw. De conclusie in het rapport luidt: doorgaan op de huidige manier is onverantwoord. Dat is klare taal. Maar met de noodzakelijke aanpassingen aan het oude gebouw is wel een bedrag van € 300.000,- gemoeid. En dat is flink veel geld als je over twee jaar nieuwbouw betrekt.

Helaas komen we uit de berichtgeving niet te weten wat de problemen precies behelzen en of het ziekenhuis ze ook allemaal gaat aanpakken. Het is een intern rapport, zegt een woordvoerder, en de inhoud ervan zal dus niet naar buiten worden gebracht. Toch rept de berichtgeving erover wel van één verbeterpunt dat TNO graag onder de aandacht van het ziekenhuis wilde brengen: “Zo liep personeel operatiekamers in en uit zonder van mondkapje te wisselen, zoals het protocol voorschrijft.” Dat is zeker niet hoe het hoort, maar heeft het iets met het oud of nieuw zijn van het ziekenhuisgebouw te maken? Nee natuurlijk, het heeft alleen maar te maken met de vraag of het personeel zich wel of niet wil houden aan de richtlijnen voor infectiepreventie. Als het dat niet wil, dan helpt een nieuw gebouw echt niet om daarin iets te veranderen.

Delen