Eindelijk begint het te schuiven

Het is een goede ontwikkeling dat minister Edith Schippers van VWS de bevoegdheden van de physician assistant en verpleegkundig specialist uitbreidt. Tijdens de vorige kabinetsperiode ontstond nog commotie over deze relatief nieuwe functies, omdat de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk vooruit dreigde te gaan lopen op de wetgeving. Dankzij de instemming van de ministerraad met het voorstel van Schippers kan daar nu definitief een punt achter worden gezet.

Niet dat daarmee beide functies ook meteen volledig uitgekristalliseerd zijn, want de aanwezigheid en de rollen van de PA’s en VP’s verschillen nog van ziekenhuis tot ziekenhuis. Maar de verdere invulling ervan kan nu in ieder geval ongehinderd plaatsvinden.

Een soortgelijke ontwikkeling speelt zich af in de huisartsenzorg. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben een discussiestuk geschreven over taakondersteuning. Hierin staat omschreven wat het minimale niveau van de taakondersteuner en de doktersassistent moet zijn en welke taken zij in de praktijk kunnen vervullen.

In tegenstelling tot de PA en de VP zijn dit allang geen nieuwe functies meer, maar met de voorgenomen substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, zal wel een steeds grotere rol van hen worden verwacht in de toekomstige eerstelijnsvoorzieningen. Net als de medisch specialist moet ook de huisarts in de toekomst nog breder ondersteund worden, om de toenemende zorgvraag aan te kunnen.

De verschuiving is dus ophanden. Eindelijk dan toch. Tijdens de vorige kabinetsperiode groeide de discussie over de wenselijkheid van de marktontwikkeling in de zorg, maar nu lijkt de stemming constructiever te worden. Zelfs de medisch specialisten melden op hun website trots dat de minister zich positief uitlaat over hen en hun Orde. Als we deze stemming kunnen vasthouden, ziet het zorgveld er over vijf jaar definitief anders uit.

Delen