Elkaar leren kennen

Slimme timing van Actiz. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen dreunen links en rechts nog na, en meteen komt ActiZ met Zorg dichtbij in het sociaal domein (pdf), een informatieve handreiking voor de gemeenteraad en het college van B&W. Het doel is duidelijk: bij gemeenten onder de aandacht brengen dat ze in de decentralisaties die op hen afkomen veel kunnen hebben aan de zorgaanbieders waarmee ze vanaf 1 januari 2015 zo veel te maken gaan krijgen. Gemeenten zien die zorgaanbieders nu nog te veel ‘slechts’ als leveranciers, stelt ActiZ, terwijl juist bij die zorgaanbieders de kennis zit die de gemeenten zo hard nodig hebben.

Maar hoe kom je als aanbieder in beeld bij de gemeenten? “Niet door de mailbox van de wethouder vol te spammen in ieder geval”, zei wethouder Ineke Smidt van Almere, die ik vorig jaar september over dit onderwerp interviewde. En ze had er ook een goed argument bij waarom niet: omdat niet de aanbieders met hun aanbod centraal staan, maar de inwoner met een vraag. Tania Cameron van zorgaanbieder De Versterking, die ook bij het interview betrokken was, wilde maar wat graag bij de gemeente in beeld komen. En ze begreep de boodschap van Schmidt – “Laat maar zien wat je waard bent”- heel goed.

Gelukkig maakte de gemeente in de rest van het gesprek duidelijk al sinds 2010 voor te sorteren op de transitie, door stadsconferenties te beleggen. Niet alleen voor burgers, maar ook voor zorgaanbieders. Want zo simpel is het natuurlijk wel: gewoon een podium creëren om elkaar te leren kennen en elkaars verhaal te kunnen horen. Je moet het alleen wel doen. Goed van ActiZ dat het hiervoor nu een praktische handreiking bij biedt.

Delen