Emotie versus ratio

Hoe schrijft een ziekenhuisorganisatie die twintig miljoen euro in het rood staat en daarmee onder bijzonder beheer is gekomen van de banken binnen twee jaar weer zwarte cijfers? Niet door alles bij het oude te laten, begrijpt bestuursvoorzitter Pier Eringa van Gelre Ziekenhuizen. Dus moeten beslissingen worden genomen die vooral voor de locatie Zutphen – en de inwoners aldaar – gevolgen hebben.

Natuurlijk kunnen daarbij de emoties hoog oplopen. We zagen dat eerder bij ziekenhuislocaties die werden uitgekleed en het zal niet de laatste keer zijn. In Zutphen leidde het tot een debat waarin niet alleen raadsleden uit de omliggende gemeenten een rol speelden, maar ook Tweede Kamerleden van zes politieke partijen. “Als we een meerderheid in Tweede Kamer hebben die vindt dat financiën niet meer leidend moeten zijn in dit soort beslissingen, dan kunnen we wel degelijk wat doen’’, zei PvdA-kamerlid Julian Bushoff daar.

‘Onrust die wordt gecreëerd in het debat over de Zutphense ziekenhuislocatie’

Maar wat moet dan leidend zijn? Een verliesgevend ziekenhuis kan niet investeren in zijn voortbestaan. En er is een arbeidsmarktprobleem voegt Bart Smit, bestuursvoorzitter van huisartsenorganisatie Oost-Gelderland, daaraan toe. Ook waarschuwt hij voor de potentiële gevolgen van de onrust die wordt gecreëerd in het debat over de Zutphense ziekenhuislocatie.

Lisa Westerveld (GroenLinks) mag het dan ongepast vinden dat dit wordt gezegd, maar het is wel degelijk goed dat Smit dit doet. Beslissingen over de toekomst van de zorg hebben consequenties. En als die beslissingen meer op basis van emoties worden genomen dan ratio, kan dat vervelende gevolgen hebben voor degenen die juist denken hun belangen te beschermen.

Delen