En nu doorpakken

Edith Schippers van VWS stuurde een brief aan de Tweede Kamer waarin ze schrijft zo snel mogelijk af te willen van de gebudgetteerde zorg. Het B-segment wordt volgend jaar uitgebreid naar 70 procent en dan gaat ook de prestatiebekostiging via DOT in. De zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor het budget voor de ziekenhuiszorg. Zij moeten gaan bepalen welke ziekenhuizen wel en niet de ruimte krijgen om te groeien. En hierbij wordt de macro-nacalculatie geleidelijk afgeschaft.

De reactie van Zorgverzekeraars Nederland, dat stelt dat het nu ineens wel allemaal erg hard gaat, verbaast mij. Kalm aan, dan breekt het lijntje niet en wordt de verzekerde niet geconfronteerd met onverwachte premiestijgingen, is de boodschap. Tegelijkertijd zie ik op Skipr.nl een advertorial van Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar. Zij krijgt daarin de ruimte om uit te leggen waarom De Friesland heeft gekozen voor aansluiting bij een financieel krachtige partner: Achmea. Terecht stelt Monissen dat versnelde afschaffing van de ex-post risicoverevening en macro-nacalculatie kleinere en regionaal werkende zorgverzekeraars onevenredig hard treft. “Dus deze fusie vanuit kracht – De Friesland is financieel gezond en is dit jaar gegroeid met 10.000 verzekerden – biedt De Friesland de mogelijkheid De Friesland te blijven”, schrijft Monissen.

Deze onverbloemde reclameboodschap laat precies zien waarom Schippers gelijk heeft dat ze niet langer wil wachten met afschaffing van die ex-post risicoverevening en macro-nacalculatie. Andere kleine, regionaal werkende zorgverzekeraars kunnen immers hetzelfde doen als De Friesland. Voor de grote vier is die afschaffing veel minder een probleem. Die vallen heus niet om als ze verhoudingsgewijs meer dure patiënten hebben. Kleine zorgverzekeraars die zelfstandig willen blijven, lopen inderdaad het risico uit te sterven. Maar dat is voor de marktontwikkeling niet erg. Vier grote, landelijk opererende partijen met een aantal kleinere, eigen merken is voldoende.

Delen