Engagement

Dit gaat niet over het romantische begin van een langetermijnrelatie met het op de knieën aanbieden van een diamanten ring. Maar ook voor beleggers heeft engagement te maken met een langetermijnrelatie, namelijk die tussen hen en ondernemingsbestuurders. Bij duurzaam beleggen zijn er twee manieren om om te gaan met bedrijven die op het gebied van milieu, sociale aspecten of goed ondernemingsbestuur onwenselijk gedrag vertonen: uitsluiten of het gesprek aangaan. 

Bij uitsluiting gooien beleggers de handdoek in de ring. Zoals ABP, dat besloot om de belangen in bedrijven zoals BP en Shell te verkopen. Hoewel het eerst lang had volgehouden dat je meer invloed kunt uitoefenen op de toekomstige verduurzamingsagenda’s als je aandeelhouder blijft, heeft de toenemende druk vanuit de achterban ABP van gedachten doen veranderen. Uitsluiting heeft ook wel merites. Als voldoende beleggers een bedrijf de rug toekeren, nemen de kapitaalkosten toe en dat kan de prikkel zijn om alsnog het gedrag te verbeteren.  

‘Engagement en uitsluiting spelen rol in verduurzaming‘

Twee voorbeelden van door VvAA ondersteund engagement: in 2020 hebben beleggers wereldwijd Big Pharma opgeroepen om kennis te delen over COVID-19- tests, medicijnen en vaccins en ervoor te zorgen dat die eerlijk over de wereld verdeeld worden. Een ander voorbeeld is het initiatief van een groep Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen om vanaf 2021 het gesprek aan te gaan met Danone, Nestlé en Unilever om biodiversiteitsverlies door ontbossing in Brazilië als gevolg van sojateelt tegen te gaan. Die bedrijven zijn er uitgepikt omdat ze vanwege hun omvang een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere verduurzaming. Engagement en uitsluiting spelen elk een rol bij duurzaam beleggen. Als engagement niets oplevert, moet uitsluiting wel volgen als sanctie. Beleggers moeten op basis van hun overtuiging en capaciteit de balans vinden tussen deze middelen voor het streven naar een betere wereld.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen