Enige nuancering

Stel, een forum vraagt mij met ‘ja’ of ‘nee’ te reageren op de stelling: ‘Word jij ook zo moe van belasting betalen?’ Dikke kans dat ik zonder verder nadenken op ‘ja’ klik. Ik geef mijn geld liever uit aan leuke dingen. Maar als ik doordenk, verandert het beeld. Niet dat ik dan ineens sta te juichen bij iedere blauwe envelop, maar toch. Met dat belastinggeld worden wel de voorzieningen betaald waarop we allemaal recht hebben, net als de openbare wegen, gezondheidszorg, politie, het onderwijs et cetera.

Hoe reageert een verpleegkundige op de stelling ‘Word jij ook zo moe van checklistgericht verplegen’?  Het merendeel van de reagerende verpleegkundigen reageerde klakkeloos met ‘ja’. Het idee daarachter is logisch: “Geen tijd om verder over na te denken, ik heb het al zo druk.” Het feit dat de vraag suggestief gesteld is, zal ook meespelen.

Vervolgens lees ik dat de NOS en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) de regeldruk hebben onderzocht die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren. Die blijkt zó hoog te zijn dat zelfs V&VN er verbaasd over is. Ik vraag mij ook af hoe realistisch het beeld is dat uit het onderzoek komt. Verantwoording over het verpleegkundig en verzorgend handelen is nodig, alleen al voor een verantwoorde overdracht. Je kunt dat als verpleegkundige of verzorgende onder de administratieve regeldruk scharen, maar het is een logisch onderdeel van je werk. Hiermee wil ik de uitkomst van het onderzoek niet bagatelliseren. Resultaten van zieken- en verzorgingshuizen die met lean aan de slag kan, tonen aan dat het beter kan. Maar enige nuance is wel op zijn plaats.

Delen