EPD ja

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Op de website van VPHuisartsen zijn nog steeds flyers voor in de wachtkamer te bestellen met de boodschap ‘EPD Nee’. En de zaak die de organisatie aanspande tegen VZVZ als verantwoordelijke voor het landelijk schakelpunt (LSP), vanwege de schending van de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van (huis)artsen, is nog steeds onder de rechter. Maar daarover hebben we sinds 12 mei 2013, toen bekendgemaakt werd dat VZVZ uitstel kreeg inzake deze rechtszaak, niets meer gehoord.

Toch is er sindsdien wel degelijk wat gebeurd: het aantal Nederlanders dat toestemming heeft gegeven aan de huisarts (of de apotheker) om hun medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners via het LSP is explosief gegroeid. Van 800.000 in augustus 2013 naar 2,3 miljoen nu maar liefst. Met dank aan de griepprik, want blijkbaar hebben heel veel huisartsen de oproep voor de griepprik gebruikt om ook even om die toestemming voor gebruik van het LSP te vragen. En blijkbaar hebben heel veel patiënten gedacht: als ik dan toch naar de praktijk ga voor die griepprik, dan kan ik net zo goed meteen even die toestemming geven inderdaad.

Ondertussen is ook driekwart van de huisartspraktijken en 83 procent van de openbare apotheken op het LSP aangesloten. Een woordvoerder van VZVZ stelt dat hieruit blijkt dat zorgverleners het nut van het LSP inzien. De overgrote meerderheid in ieder geval wel dus. En de burgers krijgen het ook door. De uitspraak van die rechtszaak wachten we ondertussen met spanning af. Maar ik vraag me wel af of de nog aanwezige voorraad ‘EPD Nee’-flyers nog heel erg zal slinken.

11 Reacties Reageer zelf

 1. anh jansen
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 10:42 | Permalink

  “Ondertussen is ook driekwart van de huisartspraktijken en 83 procent van de openbare apotheken op het LSP aangesloten. Een woordvoerder van VZVZ stelt dat hieruit blijkt dat zorgverleners het nut van het LSP inzien.”

  Je krijgt als zorgaanbieder een boete als je niet bent aangesloten op het LSP en de verzekeraars voeren nu ook de druk op door per 2015 te eisen dat je moet zijn aangesloten op het LSP om voor een contract in aanmerking te kunnen komen. Tevens moet je als zorgaanbieder meer dan 30% van je ‘patiënten” hebben aangemeld bij het LSP/VZVZ en dat percentage stijgt maandelijks.

  Een boete en een contractuele verplichting; het nut wordt je zo wel duidelijk gemaakt.

  En niet vergeten; het is vrijwillige opt-in voor de burger.

  En de griepprik? Die kreeg je als verzekerde als je eerst tekenende voor de vrijwillige opt-in. Er zijn ook artsen die een patiënt op het spreekuur eerst het vrijwillige opt-in formulier voorleggen ter ondertekening.

  Economische prikkel werkt altijd.

  Welkom in Nederland. Land van de schone schijn.

  http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/algemeen-nieuws-2014/knmp-aan-de-slag-met-uitkomsten-uzi-enquete

  Zo geweldig is het allemaal niet. Zie ook elders voor de ellende op de achtergrond. VZVZ is natuurlijk enthousiast. Die worden betaald door VWS om het model EPD/LSP NL alsnog door te drukken. Dat de koepels daarmee instemmen is ook niet zo vreemd gezien het NL bestuursmodel. Ook de koepels krijgen betaald door VWS. Zo werkt de polder.

  Uitgangspunt van de NL versie van EPD/LSP is centrale verzameling van decentraal opgeslagen data. Iedere avond/nacht wordt automatisch alle economische data geupload van de aangesloten computers middels dit LSP. Dit ter analyse van de ontwikkeling van de schadelast zorg opdat tijdig kan worden ingegrepen als de schadelast het toegestane budget dreigt te overschrijden.

  Model EPD/LSP Nederland is economisch en financieel gedreven en niet zorg gedreven. Vandaar ook dat er geen koppeling is tussen intramuraal en extramuraal en dat ook tussen de verschillende regio’s geen directe uitwisseling van zorgdata mogelijk is.

  En vergeet niet. De burger kan niet bij zijn eigen dossier komen. Hij kan het niet inzien. Hij kan niets zelf aanvullen of toevoegen, laat staan wijzigen. Hij kan vanuit zijn eigen woonkamer met zijn smartphone of pc of ipad niets aanvangen. Hij mag hoogstens meegluren als hij op afspraak komt bij zijn zorgaanbieder.

  Duidelijker bewijs dat het om het geld gaat en niet om de zorg voor het individu kan niet worden gegeven.

  Als de burger dat aspect eenmaal duidelijk is geworden is het te laat.

  Laat die flyers dus maar even liggen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 10:49 | Permalink

  ‘Model EPD/LSP Nederland is economisch en financieel gedreven en niet zorg gedreven’, schrijft u. Als ik dat lees denk ik: goed zo. De zorg is zorggedreven. Dus is het goed dat daar een systeem tegenover staat dat ons dwingt na te denken over de vraag hoeveel die zorg mag kosten. Inzicht hierin schept ruimte voor de discussie over hoe we zinnig en zuinig met die zorg omgaan.

 3. G K Mitrasing
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 13:07 | Permalink

  ” Inzicht hierin schept ruimte voor de discussie over hoe we zinnig en zuinig met die zorg omgaan”.
  En wie wordt met “we” bedoelt?
  Wie bepaalt wat “zinnig” is?

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 13:45 | Permalink

  Daarover horen we allemaal een mening te hebben. Maar het zal je niet verbazen als ik zeg dat ik hierin een rol zie voor overheid, toezichthouders en zorgverzekeraars.

 5. Jurriën Wind
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 15:37 | Permalink

  Frank, als ‘we’ overheid, toezichthouders en zorgverzekeraars zijn en ‘we’ bepaalt wat ‘zinnig’ is, dan houd ik mijn hart vast. Ik denk dat wij, de werkers uit het veld, veel beter samen met de patiënt kunnen bepalen of iets zinnig is. Dat we ‘we’ (o’heid, t’houders en z’v’aars) die macht hebben gegeven, is geen goede keus geweest. Snel terugdraaien die dwaling….

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 16:00 | Permalink

  Is die machtsverschuiving sinds de stelselherziening wel zo groot Jurriën? Als we dit stelsel weer verlaten, blijven de toezichthouders bestaan en gaat de overheid het handelen van de zorgverzekeraars bepalen. Denk je dat dit voor de patiënten en behandelaars heel veel verschil zou maken ten opzichte van het huidige systeem? De sturing op prijs en kwaliteit zou volledig van kracht blijven.

 7. ANH Jansen
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 16:04 | Permalink

  Laat nu e.a. te maken hebben met preventie.

  Even uitleggen voor FvW.

  EHCI rapport 2013 heeft netjes aangetoond dat Nederland alleen al bij de in-patient-care 8.5 miljard euro duurder uit is dan de Zweden laten zien. 8.5 miljard zijn simpelweg te besparen door een andere wijze van zorgverlening, een andere wijze van financiering en andere wijze van inrichting van intra- en extramurale zorg.

  Gebeurt niet want de verzekeraars, overheid en toezichthouders weigeren in te grijpen; zou op een budget van 24 miljard euro voor ziekenhuiszorg te ingrijpend zijn.

  Financiering van ziekenhuizen is budgettair neutraal voortgezet; EHCI stipt dat ook even aan. Pervers en perfide noemt het EHCI het. Niet voor niets staan de grootste ziekenhuizen ter wereld in Nederland. Dat krijg je als je betaalt voor bedden en ligdagen. Financieringswijze voor en na 2006 is per saldo voor ziekenhuizen weinig veranderd. Antieke wereld. Niet voor niets wordt dat EHCI rapport dood gezwegen in Nederlandse ambtelijke, semi-ambtelijke en politieke kringen.

  EPD/LSP wordt geframed als zijnde voor de zorg te worden doorgedrukt. Wordt echter gebruikt om de schadelast ontwikkeling bij te houden. En als blijkt dat de schadelast het toegestane budget dreigt te overschrijden gaat de Minister ingrijpen! Niet de verzekeraars, maar de Minister! Van de NZa moet je het helemaal niet hebben. Die werken naar eigen zeggen geheel op aanwijzing van de Minister.

  Omgekeerde wereld. En dat in een ‘gereguleerde’ marktwerking. Het is zoals Rob Scheerder het op Skipr zei: we zijn terug bij af.

  Als verplicht verzekerde moet je dus niet blij zijn als een EPD/LSP wordt misbruikt voor financiele doeleinden. Het paard wordt zo achter de kar gespannen. Rationeler en doelmatiger zou zijn de tip van het voortreffelijke EHCI rapport op te volgen en die 8,5 miljard euro verspilling te voorkomen.

  Preventie dus. Is FvW daarop tegen?

  Want waar gaat de Minister op bezuinigen als het budget dreigt te worden overschreden? En wie zijn dan de klos? Dat zijn toch de verplicht verzekerden in dit land.

  Of moet ook dat worden uitgelegd?

 8. Jurriën Wind
  Geplaatst op 24 januari 2014 om 17:46 | Permalink

  Ja Frank, die machtsverschuiving is enorm!

 9. Herman Suichies Herman Suichies
  Geplaatst op 25 januari 2014 om 14:09 | Permalink

  Wat laat een blijkbaar weinig kritisch journalist zich toch eenvoudig in de luren leggen door de juichverhalen van de VZVZ. Niet gemerkt dat er gepraat wordt over 2,5 miljoen huisarts EN apotheekdossiers? Dat ze dus even bij elkaar opgeteld zijn? Dat we dus spreken over 2,5 miljoen van 34 miljoen dossiers? Dat is minder dan 1%. De nederlandse burger is dus helemaal niet enthousiast. Is het je ook niet opgevallen dat het aantal van 83% zogenaamde enthousiaste zorgverleners absoluut niet strookt met dat aantal burgers. Daar klopt toch iets niet? Niet bedacht dat een jarenlange aanloop naar 800.000 in 2 mnd tijd ineens verdriedubbeld zou zijn? Hoe naief kan je zijn. En dat je niets hoort over de rechtszaak: bodemprocedures duren lang, zeker als de gedaagde partij zo lang mogelijk probeer te rekken en alle uitstel termijnen benut. Maar wees gerust, volgende week staat het vaststellen van de zittingsdatum op de rol en zal je bediend worden. Zelf iets uitzoeken is je blijkbaar teveel moeite.

 10. E.Kriek
  Geplaatst op 25 januari 2014 om 15:13 | Permalink

  @ Suichies: toch wil ik een lans breken voor FvW; enige maanden geleden riep hij iets over Belgie versus Noord Korea, en nu lees ik toch echt dat er met spanning gewacht wordt op de uitspraak van de rechtzaak.
  Er is dus wel degelijk sprake van voortschrijdend inzicht.

 11. Herman Suichies Herman Suichies
  Geplaatst op 25 januari 2014 om 18:43 | Permalink

  Van voortschrijdend inzicht merk ik weinig. Van een journalist verwacht ik toch minimaal dat hij onderzoekt of de beweringen kloppen. In mijn reactie zat overigens een tikfout. Uiteraard moet het minder dan 10% zijn, maar de essentie blijft overeind.
  De burger is de wal die het lsp-schip zal keren.