EPD wiki kan nog alle kanten op

Het elektronisch patiëntendossier blijft voor nieuws zorgen. Op LinkedIn is sinds kort de groep EPD 2.0 wiki actief, opgezet door de initiatiefnemers die ook verantwoordelijk zijn voor de website www.medicalfacts.nl. Eerder deze week vond in Utrecht een kick-off meeting plaats om de plannen voor deze wiki verder gestalte te geven.

De uitkomst van de meeting is de wens te komen tot een standaard waarop de burger kan vertrouwen. Dit betekent dat het EPD vooral een persoonlijk dossier moet zijn. Maar de opzet moet ook leiden tot een dossier dat medische fouten en medicatiefouten terugdringt en dubbele onderzoeken overbodig maakt. In deze twee uitgangspunten lijkt een tegenstrijdigheid te schuilen, want een persoonlijk dossier impliceert dat de patiënt het zelf bijhoudt. Dit kan moeilijk tot een voor zorgprofessionals werkbare, eenduidige standaard leiden. Het is dus de vraag in hoeverre het dan echt een bijdrage kan leveren aan foutreductie en efficiencyverbetering in patiëntonderzoeken. Volgens de initiatiefnemers is het echter nog te vroeg om deze conclusie te trekken, omdat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de patiënt het dossier zelf gaat bijhouden; als de regiefunctie maar ten bate van de patiënt is.

Als die functie ten bate van de patiënt moet zijn, lijkt het mij juist logisch dat die de regie niet zelf ter hand neemt. En dan klinkt het plan van deze groep al een stuk interessanter. Niet alleen omdat in dossiers waarvoor patiënten verantwoordelijk zijn variaties, fouten en onvolledigheden op de loer liggen, maar ook omdat het merendeel van de burgers volstrekt geen interesse heeft in het EPD.

Delen