ESG

U betrapt me niet meteen in de titel al op een typo; ik wilde niet ECG schrijven, maar toch echt ESG. Dat is een veelgebruikte afkorting in beleggersjargon en staat voor Environment, Social en Governance. Bij beleggingsfondsen met ESG in de naam of in het beleid wordt bij de samenstelling van de portefeuille bewust gekeken naar het milieu, naar sociale aspecten en naar hoe de governance geregeld is.

Er zijn diverse manieren om daar invulling aan te geven. Een veelgebruikte methode is die van uitsluiting ofwel ‘blacklisting’. Bij veel ESG-beleggingsfondsen staan wapen- en tabaksproducenten op de zogeheten zwarte lijst. Dat is de lijst van sectoren en bedrijven waarin absoluut niet belegd wordt. Soms wordt uitsluiting aangevuld met ‘engagement’, het aangaan van de discussie met bedrijven waarin belegd wordt om verandering van gedrag te bewerkstellingen.

Wapen- en tabaksproducenten staan op de zwarte lijst

Een andere methode – die ‘best in class’ heet – is het rangschikken van alle bedrijven waarin belegd kan worden op ESG-scores (hoe maatschappelijk verantwoord die bedrijven opereren) en vervolgens alleen beleggen in bijvoorbeeld de bovenste helft van elke sector. Vanuit risico-oogpunt blijft het namelijk wel van belang om te spreiden over veel verschillende sectoren en bedrijven daarbinnen.

Tot slot is er nog een overtreffende trap – genaamd ‘impact beleggen’ – die meer risico bevat omdat er veel minder gespreid wordt. Bij impact beleggen worden directe positieve maatschappelijke effecten beoogd, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of toegankelijkheid van zorg. Deze vorm wordt in bescheiden mate wel toegepast door grote pensioenfondsen vanuit hun maatschappelijke rol en oprecht vanuit hun hart. Zo bezien is de cirkel rond en hebben ESG en ECG wel iets gemeen. ESG zou u wat mij betreft vrij mogen vertalen als: beleggen vanuit ’t hart zonder daarbij uw hoofd te verliezen. Dat is toch iets om bij stil te staan als u aan beleggen denkt.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

 

Delen