Famous last words

Mijn meest recente interview met de zojuist opgestapte bestuurder Paul Smits van het Maasstadziekenhuis was afgelopen april, voor Zorgmarkt. Hij zei toen: “De patiënt kort opnemen en gericht helpen spaart geld. Als je het de eerste keer meteen goed doet, hoef je patiënten niet opnieuw op te nemen en dus geen aanvullende kosten te maken. En blijkbaar doen we het goed, want we scoren goed op de prestatie-indicatoren waarop we worden gemeten.”

Patiënten kort opnemen deed het ziekenhuis zeker. Door gerichte actie was de ligtijd teruggebracht tot gemiddeld 4,5 dagen. Inmiddels is echter wel de vraag aan de orde of dit ook voor de patiënten zo’n goede ontwikkeling is. Een andere vraag is wat de waarde is van prestatie-indicatoren. Controle achteraf van eerder gemeten gegevens is essentieel, zo tonen de ontwikkelingen in dit ziekenhuis aan.

Smits zei ook te onderzoeken of zijn ziekenhuis affiliate kon worden van een Amerikaans ziekenhuis dat koploper is in patiëntveiligheid. Die verbintenis kwam duidelijk te laat tot stand, weten we nu.

Interessant is de komende periode te volgen wat Smits’ vertrek voor het beleid van het ziekenhuis gaat betekenen. Zijn beleid was: rendementsverbetering bewerkstelligen om te kunnen investeren en toekomstbestendig te blijven. Vreemd kapitaal aantrekken zag hij als een reële optie hiervoor. Het is de vraag of zijn opvolger dezelfde beleidsvisie heeft. En of de overheid hiervoor ruimte wil bieden als het ertoe kan leiden dat de patiëntveiligheid ondergeschikt wordt gemaakt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Delen