Famous last words?

Het klinkt zelfverzekerd: ‘Het LangeLand wordt niet verkocht’. Het ziekenhuis uit Zoetermeer laat (op Zorgvisie.nl) weten geen interesse te hebben in overname door SJMG Health Investments of een andere investeerder. Het ziet meer in verdere samenwerking binnen de zogenaamde A12 coöperatie met Bronovo, MC Haaglanden en Groene Hart.

Maar hoeveel zelfverzekerdheid kan het LangeLand zich veroorloven? Die A12 ziekenhuizen moeten wel interesse hebben in de samenwerking op de manier waarop het bestuur van LangeLand die voor zich ziet. Want hoe realistisch is de wens een ‘brede voordeur’ te blijven bieden voor de regio? Voor poliklinisch consult, diagnostiek en dagbehandelingen waarschijnlijk wel. Maar voor acute zorg 7×24 uur, voor verloskunde en voor klinische opnames voor een breed scala van aandoeningen en vakgebieden? Dit vereist dat de A12 ziekenhuizen en de  zorgverzekeraar bereid zijn om voldoende geld in LangeLand te investeren om op deze gebieden een toekomstbestendig aanbod te kunnen garanderen. Het is niet ondenkbaar dat het voor de andere ziekenhuizen financieel en positioneel interessanter is het LangeLand uit te kleden tot een vooruitgeschoven post van waaruit patiënten worden doorverwezen naar Bronovo, MC Haaglanden of Groene Hart als meer nodig is dan de enkelvoudige zorg die ook vanuit een uitgekleed basisziekenhuis kan worden geleverd.

SJMG geeft in een reactie aan binnenkort niet met het LangeLand te willen gaan spreken. Partner Marcel Smolders stelt dat hij van samenwerking met de A12 coöperatie niet de oplossing verwacht waarop LangeLand hoopt, maar dat SJMG die oplossing wél kan bieden. Ik schat in dat hij dit gesprek goed voorbereid en bedrijfskundig onderbouwd zal aangaan. En dan ben ik toch wel benieuwd naar het vervolg.

Delen