Loon naar werken

De openbare apotheek niet meer alleen vergoeden voor geneesmiddelenverstrekking, maar vooral voor de uitkomsten van de zorg die zij levert aan patiënten. Dit is wat zorgverzekeraar Achmea wil, blijkt uit het persbericht dat het vandaag verspreidt. “Bij een kwalitatief goede farmaciezorg hoort een apotheker die vooral zorgverlener is”, stelt manager farmacie Roland Eising. Het persbericht beschrijft de uitkomsten uit onderzoek over de tevredenheid van 40.000 klanten met de zorgverlening in 381 apotheken, maar trekt ook meteen lijnen naar de toekomst.

Over die apotheken zijn de klanten wel tevreden, ze geven die gemiddeld maar liefst een 8,2. Maar ze vinden wel dat het apotheekteam onvoldoende oog heeft voor de begeleiding van klanten bij het gebruik van geneesmiddelen en voor de privacywens van de klanten. Achmea zegt de patiëntervaringen een rol te willen gaan geven in de beloning van de apotheek. Ook bekijkt het hoe klantervaringen kunnen worden gebruikt om te bepalen welke zorg bij welke apotheek wordt ingekocht. Met andere woorden: dit hoeft niet bij iedere apotheek dezelfde zorg te zijn.

De apotheken die bij het onderzoek betrokken waren, krijgen van Achmea een gerandomiseerde terugkoppeling waarmee ze aan de slag kunnen. En ook de overige apotheken in het land weten nu wat de lijn voor de toekomst wordt. De reacties zullen – in ieder geval uit een deel van het veld – cynisch zijn. Dat zijn ze immers al jaren, vooral als het om ideeën gaat die uit de koker van de zorgverzekeraars komen. Maar ik ben benieuwd of die cynici beseffen dat zij zelf degenen zijn die steeds aangeven het beu te zijn te worden bestempeld als ‘dozenschuivers’ en te willen worden beloond voor de kwaliteit van hun werk. En als de klant degene is die die kwaliteit beoordeelt, hebben ze hun toekomst zelf in de hand.

Delen