Ferme tikken

Na lezing van de conclusies van de commissie Borstlap over de Nederlandse Zorgautoriteit is één ding duidelijk: degenen die vreesden dat de commissie onvoldoende kritisch te werk zou gaan, kunnen gerust zijn. Borstlap laat weinig heel van de NZa. Het management en het personeelsbeleid moeten sterk worden verbeterd. En veel belangrijker: de autoriteit moet worden opgesplitst. Er moet een organisatie komen die de regels opstelt, en een andere die de ziekenhuizen en zorgverzekeraars controleert op het naleven van die regels.

Het is een advies dat minister Edith Schippers moeilijk naast zich neer kan leggen. Eens temeer omdat de commissie Borstlap zich in haar rapport niet beperkt tot conclusies over de NZa zelf. Ze uit ook forse kritiek op de minister, die zich ten onrechte bemoeit met individuele zaken die de NZa zelf zou moeten afhandelen. De minister moet de zelfstandige positie van de NZa respecteren, vindt de commissie.

Degenen die de laatste maanden – terecht – zulke forse kritiek hebben geuit op de NZa, zullen dit misschien moeilijk te verteren vinden: eerst zo veel fout doen en dan toch weer een zelfstandige positie verdienen. Toch zijn regels nodig en controle op naleving ervan ook.  Maar dat de nieuwe bestuurders die de twee NZa’s krijgen geruime tijd onder het vergrootglas zullen liggen, is duidelijk.

Delen