Ferme tikken

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Na lezing van de conclusies van de commissie Borstlap over de Nederlandse Zorgautoriteit is één ding duidelijk: degenen die vreesden dat de commissie onvoldoende kritisch te werk zou gaan, kunnen gerust zijn. Borstlap laat weinig heel van de NZa. Het management en het personeelsbeleid moeten sterk worden verbeterd. En veel belangrijker: de autoriteit moet worden opgesplitst. Er moet een organisatie komen die de regels opstelt, en een andere die de ziekenhuizen en zorgverzekeraars controleert op het naleven van die regels.

Het is een advies dat minister Edith Schippers moeilijk naast zich neer kan leggen. Eens temeer omdat de commissie Borstlap zich in haar rapport niet beperkt tot conclusies over de NZa zelf. Ze uit ook forse kritiek op de minister, die zich ten onrechte bemoeit met individuele zaken die de NZa zelf zou moeten afhandelen. De minister moet de zelfstandige positie van de NZa respecteren, vindt de commissie.

Degenen die de laatste maanden – terecht – zulke forse kritiek hebben geuit op de NZa, zullen dit misschien moeilijk te verteren vinden: eerst zo veel fout doen en dan toch weer een zelfstandige positie verdienen. Toch zijn regels nodig en controle op naleving ervan ook.  Maar dat de nieuwe bestuurders die de twee NZa’s krijgen geruime tijd onder het vergrootglas zullen liggen, is duidelijk.

4 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 2 september 2014 om 09:25 | Permalink

  Eerst maar het hele stuk lezen en dan kijken of dat klopt en wat er weggelaten is of bewust niet gezegd is?
  Verandering van de positie NZA vereist een wetswijziging. Dat duurt nog wel even.
  Wat nu volop in de schijnwerpers staat zijn de organisatorische zaken, niet de perverse regelgeving.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 2 september 2014 om 12:28 | Permalink

  Nauw verweven met VWS? Sinds wanneer en hoe dan? NZa is toch een onafhankelijk bestuursorgaan volgens de Minister zelf?

  http://www.nza.nl/104107/205949/Brief_VWS_-_Werkprogramma_en_begroting_NZa_2014.pdf

  Laatste alinea is ambtelijke humor; de ambtenaren van VWS wijzen de NZa ambtenaren erop dat zij bezwaar kunnen aantekenen tegen deze brief, is een beslissing, van VWS en wijzen hen netjes op de termijn van 6 weken. Nette lui. Ambtenaren.

  En zo is dat ieder jaar gegaan.

  We gaan dat rapport van Borstlap Cie eerst maar eens doornemen.

  En vergeet niet; de NZa stelt regels op, legt tarieven op, is bij bezwaar de eerste Rechter en ook bij hoger beroep dient eerst de NZa zelf te worden aangesproken. De NZa legt als Rechter een naar eigen inzicht te bepalen strafmaat op. De NZa heeft 3 petten op.

  En alles in nauw overleg met de Minister. Zo nauw dat de NZa eerst de Minister moet vragen of iets mag.

  Staat allemaal op de site van de NZa, rubriek over de NZa.

  Wat een transparantie. En lees de interviews eens. Niets is verborgen gehouden wat de NZa niet kwijt wilde. 2010; Theo Langejan, Zorgvisie; alles wordt in nauw overleg met de Minister besproken. Maar die 100 miljoen euro voor EMC is weer niet te vinden. Transparantie heeft zo zijn grenzen; alles is geheim, tenzij het openbaar is.

  Het van God Gegeven Gezag in actie.

  WMG. Wat Mag van ‘God’.

  En alle zorgaanbieders spelen de rol van ‘Job’.

  Opsplitsen van de NZa in 3 delen gaat dus niets oplossen. WMG blijft immers van kracht. (en de Zvw) De Job’s van deze wereld kunnen zich opmaken voor een nieuwe beproeving.

  Waarom ‘wij’? Wat zei God ook alweer? Had je maar anders moeten stemmen?

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 2 september 2014 om 19:49 | Permalink

  Cie Borstlap stuurt een rapport met bijlagen naar de Tweede Kamer/De Minister. Een ongelooflijk dik pak papier, 1.000 pagina’s.

  Gezien de Adviezen van de Raad van State tav Wet WMG, Wet Zvw en Wet NZa had Cie Borstlap, werkzaam bij dezelfde Raad van State, kunnen volstaan met 1 regel: ‘ I told you so’.

  Cie Borstlap weet hoe e.a werkt: hoopt dat niemand het gaat lezen om te voorkomen dat ook anderen zien hoe het eraan toe gaat bij VWS en NZa.

  Vermenging VWS en NZa is open deur en vanaf de start van het experiment bekend en ook bedoeld. Vermenging publieke sector en private sector, ex ambtenaren, ex politici, ex ZBO’ers is minder bekend. Welke medewerkers van de aangetrokken accountantskantoren, adviesbureaux e.a. hebben voorheen gewerkt voor de publieke sector en hoe lopen die lijntjes?

  Wat staat er niet in?

  Waarom is Melanie van Gulik niet gevraagd om een bijdrage te leveren aan het rapport Cie Borstlap?

  https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=7e364a46-596c-4315-b33f-d842de7f4695

  “Interactie tussen wet- en regelgeving, bewustwording en voorlichting, toezicht en afschrikking helpt bij het voorkomen van fraude door zorgaanbieders. Dit stelt Melanie van Gulik in een artikel naar aanleiding van de afronding van haar master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij deed een onderzoek bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar fraude door zorgaanbieders”.

  Wat is fraude door Openbaar Bestuurders en Politici? Wat is Corruptie? Wat is Witte Boordencriminaliteit?

  Interactie tussen wet- en regelgeving, bewustwording en voorlichting, toezicht en afschrikking helpt bij het voorkomen van fraude door ambtenaren, semi-ambtenaren, politici en de top van het Openbaar Bestuur van dit land.

  We zien het rapport van Melanie van Gulik wel verschijnen.

  Deze ‘Job’ gaat weer verder. De vuilnisbelt moet worden opgeschoond. Morgen komt er een nieuwe vracht.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 2 september 2014 om 20:18 | Permalink

  €100 mln naar Erasmus

  Het rapport gaat niet in op de €100 mln die het Erasmus Medisch Centrum in 2009 van toenmalig minister Ab Klink kreeg toegezegd, zoals maandag bekend werd. Schippers schrijft hierover dat noch de Tweede Kamer noch de NZa hierover is geïnformeerd en dat zij daar onderzoek naar laat doen maar schuift de verantwoordelijkheid van dat besluit af op haar voorganger. ‘De door mijn voorganger gedane toezegging lijkt niet in overeenstemming met de regels die gelden ten aanzien van staatssteun en mijn eigen beleidslijn’, schrijft ze maandagavond in een extra brief aan de Tweede Kamer.

  –Het FD, lees en koop die krant, zegt dit alvast.

  Heeft VWS druk uitgeoefend op Cie Borstlap om dat hoofdstuk maar te schrappen?

  Melanie van Gulik kan gaan schrijven.