Fietsongeluk

Pieter van der Wiel is schadebehandelaar afdeling Schadeservices bij VvAA

Pieter van der Wiel is schadebehandelaar afdeling Schadeservices bij VvAA

Apotheker Dennis de Bruin is met zijn vrouw en zijn zoon Frank van 8 jaar op de fiets op weg naar zijn ouders. Frank rijdt, ongeduldig als hij is, vóór zijn ouders uit. Het fietspad is smal, maar heeft wel tweerichtingsverkeer. Een scooter komt hen met normale snelheid tegemoet gereden. Dennis rijdt achter zijn vrouw en zoon en ziet dat het stuur van Franks fiets over het midden van de weghelft komt. Een aanrijding met de scooter volgt en Frank vliegt door de lucht. Op een aantal schaafwonden na valt het letsel van Frank gelukkig mee, maar zijn fiets is flink beschadigd. De scooter heeft geringe schade. Er worden persoonsgegevens uitgewisseld.

Drie weken later ontvangt Dennis een brief van de verzekeraar van de scooterbestuurder. Of hij het voorval wil melden bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar, want hij heeft recht op schadevergoeding – letselschade en schade aan Franks fiets en kleding – door de verzekeraar van de scooter. Hoewel Frank te veel naar links reed, krijgt Dennis op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswetgeving alle schade van de 8-jarige Frank vergoed.

Schade toegebracht in het verkeer aan kinderen jonger dan 14 jaar wordt volledig vergoed

De wetgever heeft in dit artikel bepaald dat ‘de verzekeraar van een motorrijtuig schade die wordt toegebracht aan kinderen jonger dan 14 jaar, volledig moet vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid’. Daar is in dit geval geen sprake van. Voor personen vanaf 14 jaar geldt in de regel een vergoeding van 50 procent in vergelijkbare gevallen. Dit geldt overigens niet alleen voor fietsers, maar ook voor voetgangers.

Voor Frank loopt het gelukkig goed af, maar een ongeluk kan ook grote gevolgen hebben met bijkomende schade zoals inkomstenderving en kosten van waarneming. Dus wanneer u zelf slachtoffer bent van een fietsongeluk, is het zinvol om u te laten informeren door een deskundige. Ook al heeft u persoonlijk een ander gevoel over de schuldvraag!

Delen