Flankerend beleid

Drie nieuwsberichten in elkaars verlengde. Het ministerie van VWS trekt vier miljoen euro uit voor een innovatietraject mantelzorg. Ouderenorganisatie ANBO sluit zich aan bij het online initiatief WeHelpen. En de politie heeft de afgelopen jaren vaker ingegrepen bij verwarde mensen.

Dat VWS geld steekt in een innovatiefonds voor mantelzorg is goed nieuws. Het geld is ervoor bedoeld zorgaanbieders te begeleiden in de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen ANBO en WeHelpen is goed nieuws. Liane den Haan van ANBO heeft natuurlijk gelijk als ze stelt dat elkaar helpen steeds belangrijker wordt. “Hulp van mensen in de buurt waar het kan en hulp van professionals waar het moet. Dat is de toekomst van zorg en ondersteuning”, zegt ze. Reken maar.

Het bericht over het feit dat de politie steeds vaker moet ingrijpen bij incidenten met verwarde mensen, verklaart waarom die andere twee nieuwsfeiten zo belangrijk zijn. Als het aanbod aan zorg en welzijn wordt beperkt zonder flankerend beleid om tot een meer zorgzame samenleving te komen, worden zorg en welzijn en justitie al snel communicerende vaten. En dat flankerend beleid moet deels van de overheid komen, maar ook deels uit de samenleving.

 

Delen