Flankerend beleid

Gebeuren er ongelukken als mensen met de indicatie ZZP 4 vanaf 2016 niet meer in aanmerking komen voor een plaats in een zorginstelling? V&VN, de beroepsgroep voor verplegenden en verzorgenden, vreest van wel. Je kunt dat mensen niet aandoen, stelt ze op haar website, en dit plan kan dus niet doorgaan.

Om te kunnen bepalen of V&VN gelijk heeft, moeten we weten wat ZZP 4 inhoudt. Hoeveel mensen weten dat eigenlijk? Voor mensen in de verstandelijk gehandicaptenzorg lees ik (op zozijn.nl): “De cliënten functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig, vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis). Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk. Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving.” En bij lichamelijk gehandicapt: “Cliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënten worden op een eenduidige manier benaderd.”

Iedereen die in staat is tot kritisch lezen en nadenken, zal ook in staat zijn tot het maken van een afweging over hoe realistisch het overheidsstreven tot extramuralisatie van ZZP 4 is. Persoonlijk denk ik dat we er een ander model samenleving voor nodig hebben dan we nu kennen. De kernbegrippen die mij ertoe brengen dit te denken, zijn: ‘zeer beperkt zelfstandig’, ‘slechts met begeleiding’, ‘afgesproken vaste structuur’ en ‘eenduidig’. Ik ben dus vooral benieuwd naar het flankerend beleid dat de overheid gaat ontwikkelen om die extramuralisatie per 1 januari 2016 te faciliteren. Totdat ik de voorstellen daarvoor heb gezien, geef ik V&VN gelijk.

Delen