Flinke investering

Moet in relatie tot gezondheid en ziekte goed gedrag worden beloond of slecht gedrag worden bestraft? De discussie hierover houdt al jaren de gemoederen bezig, Google bijvoorbeeld maar eens op het woord suikertax. Je wordt overstelpt met argumenten voor en tegen, maar een eensluidend antwoord vind je niet.

Een onderzoeksgroep onder de naam het BENEFIT consortium stapt nu uit de discussie en begint met een oplossing bieden die strikt uitgaat van het belonen van goed gedrag. Met 2,5 miljoen euro subsidie van de Hartstichting en ZonMw moet een programma worden ontwikkeld en landelijk worden uitgerold dat patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten beloont voor het volhouden van een gezonde leefstijl. Punten sparen door te stoppen met roken, op het gewicht te letten, naar de sportschool te gaan of gezonde voeding te kopen. Een prachtig idee.

Maar. De uitvoering combineert individuele coaching met een loyaliteitssysteem. Voor dit systeem krijgen de deelnemers via de computer toegang tot een persoonlijk gezondheidsportaal dat hen informeert over hoe hun leefstijl en hun gezondheid ervoor staan. Gebruikers moeten dus beschikken over computervaardigheden en moeten in staat zijn tot begrijpend lezen. Uit het rapport Laaggeletterden, achterblijvers in de digitale wereld? weten we dat zo’n 300.000 Nederlanders onvoldoende digitale vaardigheden hebben, en dat de kans daarop drie keer zo hoog is bij laaggeletterden. Volgens de Stichting Lezen & Schrijven telt Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden. En laaggeletterden hebben meer kans op een slechte gezondheid dan mensen die niet laaggeletterd zijn. Dit zet een enorme druk op de face-to-face individuele coaching die het BENEFIT consortium voor ogen staat, zeker als het bij de doelgroep tot een blijvende leefstijlverandering wil komen.

Delen