Focus op de huisarts

Hoe goed doet uw huisarts zijn werk? De kans is groot dat u op deze vraag geen inhoudelijk antwoord kunt geven. Er is veel discussie geweest over de bereikbaarheid van de huisarts en op dit moment gaat het vooral over uitbreiding van diens takenpakket door de substitutie van zorg, maar hoe goed doet hij nu eigenlijk wat hij doet? Houdt hij zijn vakliteratuur bij? Behandelt hij u overeenkomstig de NHG-standaarden, en heeft hij een goed onderbouwd verhaal als hij hiervan afwijkt? Verwijst hij correct door, of te veel of te weinig, en verschilt dit per ziektebeeld?

We weten het niet of nauwelijks, stelt de Stand zorgmarkten 2013 die de Nederlandse Zorgautoriteit afgelopen vrijdag publiceerde, het is niet transparant. En zorgverzekeraars hebben nog weinig geïnvesteerd om die transparantie tot stand te brengen. Het moment is nu aangebroken om hierin verandering te brengen, want in het kader van de substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn hebben de huisartsen een maximale groeiruimte van 2,5 procent gekregen. En dat percentage mag zelfs hoger zijn als aantoonbaar via de contractering meer substitutie tot stand komt. Maar zorgverzekeraars moeten dan wel weten dat de kwaliteit van de zorg die ze bij de huisartsen willen inkopen goed genoeg is om die verantwoord bij de tweede lijn te kunnen weghalen.

Toch komt dit substitutiebeleid niet te vroeg, zegt NZa-bestuurder Theo Langejan in het interview dat ik voor Zorgmarkt met hem had over de Stand zorgmarkten 2013. “De nu ingeslagen weg zal een stimulerend effect hebben”, stelt hij. Als het goed is, gaan we dit de komende jaren merken in de contractering in de huisartsenzorg.

Delen