Focus

Zorgondernemer Loek Winter zei het al tijdens de inaugurele rede die hij hield bij de aanvaarding van het hoogleraarschap healthcare entrepeneurship aan de Nyenode Business Universiteit: “Wanneer ziekenhuizen zich beperken tot specifieke kernspecialismen en het aantal daar behandelde patiënten toeneemt, dan stijgt de kwaliteit en dalen de kosten”. Arts en bedrijfskundige David Ikkersheim zegt het nu ook in zijn promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ziekenhuizen moeten zich specialiseren in één aandoening, stelt hij, want dit is de enige manier om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Het is een interessant theoretisch model en het is tot op zekere hoogte ook werkbaar. De Sint Maartenskliniek en het AVL bewijzen het. Maar het is onbegonnen werk het héle Nederlandse ziekenhuislandschap op deze manier vorm te geven. Om te beginnen is nog onduidelijk hoe de kwaliteitsverhoudingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg zijn. Welk ziekenhuis is het best in herniabehandeling? In de behandeling van neurologische aandoeningen? In openhartchirurgie? Eén ziekenhuis aanwijzen leidt ogenblikkelijk tot ruzie met tientallen andere ziekenhuizen. En terecht, want bewijs maar eens dat dat ene ziekenhuis het beste is en dat de andere zich dus maar moeten gaan richten op een ander specialisme.

Een tweede probleem is dat de gezondheidszorg steeds meer ouderenzorg aan het worden is. En ouderen hebben vaak meer dan één kwaal tegelijk. Ze hebben én diabetes én hartproblemen én luchtwegproblemen én én én. Ik zie de reisschema’s al voor me voor deze mensen. Een zo sterk doorgevoerde focus zou leiden tot een systeem waarin de patiënt volledig de weg kwijtraakt.

Delen