Food for thought

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kan even goede sier maken op Twitter: “ZGV Ede heeft een geweldig voedingsconcept.” En ook Medisch Spectrum Twente kan tevreden zijn. “Voedingsaanbod @ziekenhuisMST scoort goed”, tweet Bas Leerink. Het feit dat Leerink persoonlijk dit bericht uitstuurt, wijst erop dat voeding voor de patiënten een onderwerp is dat in dit ziekenhuis duidelijk op de bestuursagenda staat.

Dit laatste blijkt niet overal het geval te zijn. De Stuurgroep Voeding, die in opdracht van VWS onderzoek deed naar voedingsconcepten in ziekenhuizen, stelt dat de beschikbaarheid van middelen vaak een knelpunt is voor een optimale voeding in het ziekenhuis. “Het is nodig dat het management van ziekenhuizen voldoende budget voor voeding beschikbaar stelt, en niet bezuinigt op de hoeveelheid beleg of tussendoortjes en de flexibiliteit van het voedingsconcept. Een investering in een nieuw voedingsconcept kan later geld opleveren.”

Helemaal waar natuurlijk, want een patiënt die goede voeding krijgt herstelt beter en kan dus sneller worden ontslagen. Maar het staat helaas haaks op de bevinding van de stuurgroep dat het voor de patiënt in het ziekenhuis bijna onmogelijk is om uit alleen de drie hoofdmaaltijden voldoende eiwit en andere voedingsstoffen binnen te krijgen. Toch biedt maar liefst 70 procent van de ziekenhuizen alleen tussendoortjes aan bij patiënten die ondervoed zijn of een risico op ondervoeding hebben. En de helft van de ziekenhuizen registreert de voedselinname van de patiënt niet eens. Hoe weet je dan of sprake is van ondervoeding of het risico daarop?

De kop van het nieuwsbericht – dat het voedingsaanbod van ziekenhuizen “voor verbetering vatbaar” is – lijkt in het licht van deze cijfers nogal een understatement.

Delen