Fout

De dokter is schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Tenminste, als het aan de Consumentenbond ligt wel. Die pleit namelijk voor een omgekeerde bewijslast, waarbij de patiënt niet hoeft te bewijzen dat hij schade heeft geleden door een medische behandeling, maar de arts moet bewijzen dat hij juist heeft gehandeld en dat eventuele schade hem niet te verwijten valt.

Deze stellingname van de Consumentenbond staat niet op zichzelf. De bond brengt deze naar voren in het kader van het klachtenmeldpunt dat eerder deze week werd geïntroduceerd. De bond zegt met dit meldpunt de drempel te willen verlagen voor het indienen van een klacht. Wie de vragenlijst invult, ziet bij iedere stap onderin het beeld zo’n rood-witte plastic draad die de politie gebruikt om de plaats van het misdrijf af te bakenen. Daarmee is de toon gezet.

Ik vraag me af wat het psychologische effect is van deze politieafzetting. Zal die mensen uitnodigen om bij de vraag ‘Vindt u dat een medische fout openbaar moet worden gemaakt?’ een vinkje te plaatsen bij ‘Ja, met de naam van de hulpverlener erbij?’. Ik durf het niet te gokken, maar ik vind die toonzetting in ieder geval buitengewoon twijfelachtig. Ze wekt de suggestie dat de Consumentenbond het tijd vindt worden dat we in Nederland dezelfde claimcultuur krijgen als in de Verenigde Staten. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Delen