Frisse wind

In de plannen voor het dunne coalitieakkoord van informateur Herman Tjeenk Willink zijn de onderwerpen de stikstofcrisis, het klimaatbeleid, immigratie en versterking van de democratische rechtsorde.

Niet de zorg dus. Althans, het financieel en economische herstelplan om uit de coronacrisis te komen krijgt wel alle aandacht en kan volgens Tjeenk Willink zelfs niet wachten op een nieuw kabinet, maar dat is toch wat anders. Er is meer nodig dan alleen een financieel en economisch herstelplan, stellen ziekenhuisbestuurders, artsen en voorzitters van de vier grote zorgverzekeraars in een gezamenlijke brief aan demissionair minister Hugo de Jonge. Investeer in een gezonde samenleving, is hun boodschap. Een brede coalitie van partijen in de zorg doet daar nog een schepje bovenop door bij Tjeenk Willink te benadrukken dat een gezamenlijke investeringsagenda met de kernpunten preventie, aantrekkelijker banen en digitalisering een plek moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord.

‘Verzekeraars en zorgpartijen trekken samen op’

In hun brief aan Tjeenk Willink schrijven de ondertekenaars klaar te staan om samen met het kabinet de schouders onder deze uitdagingen te zetten. Inderdaad: samen. Zorg- en welzijnspartijen én zorgverzekeraars dus. Die gezamenlijkheid zien we ook in de brief aan De Jonge. NOS merkte daarover in de berichtgeving al op: ‘Het is opmerkelijk dat ziekenhuisbestuurders en verzekeraars gezamenlijk dit geluid laten horen, omdat die twee partijen vaak tegenover elkaar staan’. Dat doen ze dus – voor zover ze ook voor die tijd niet al een gemeenschappelijk belang hadden – nu duidelijk niet. Daarmee reiken ze het nieuwe kabinet de ontwikkelagenda voor de zorg op een presenteerblaadje aan. De boodschap is helder: faciliteer ons.

Delen