Fundament

Na eerder Quin en Co-med is het nu huisartsketen Centric Health die onder het vergrootglas ligt.

Het patroon is steeds min of meer hetzelfde: een commerciële aanbieder met te weinig huisartsen voor te veel patiënten, met gebrekkige continuïteit en boze patiënten tot gevolg. De drie hierboven genoemde recente voorbeelden zijn illustratief voor de zich al langer afspelende ontwikkeling waarbij bedrijven huisartspraktijken opkopen.

Het onderliggende probleem is dat veel jonge huisartsen zich niet willen committeren aan praktijkhouderschap. Huisartsen die met pensioen gaan, vinden daardoor geen opvolgers voor hun praktijken. Die bedrijven springen daarop in, maar slagen er vervolgens niet in om waarnemers voor langere tijd aan zich te binden.

‘Zonder nieuwe praktijkhouders komt er geen structurele oplossing’

De recente waarschuwing van de Landelijke Huisartsen Vereniging aan de overheid, om binnen de huisartsenzorg toch vooral zzp’ers te behouden als flexibele schil wekt in dit licht enige verbazing. De stelling dat die zzp’ers de smeerolie in de sector zijn, gaat slechts tot op zekere hoogte op. Als hun aantal te groot wordt ten opzichte van het aantal praktijkhouders, zorgt die smeerolie voor een glad fundament waarop het moeilijk een goede toekomst bouwen is.

Op LinkedIn klinkt dan ook kritiek op de uitspraak van de LHV. Die richt zich niet alleen op de vereniging, maar ook op de waarnemers, inclusief de kritische vraag rechtstreeks aan hen waarom zij eigenlijk voor het vak van huisarts hebben gekozen.

Die vraag raakt de kern. Zonder nieuwe praktijkhouders komt er geen structurele oplossing. Zij zijn het fundament.

Delen